SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
7
1
5
6
2
ĐỀ TÀI DỰ ÁN KHCN Thứ Hai, 14/08/2017, 08:35

Hội đồng Khoa học và Kỹ thuật ngành Nông nghiệp nghiệm thu đề tài“Xác định thời điểm sạ thay cho phương pháp cấy lúa Tài nguyên ở huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu”

Ngày 02/8/2017, Hội đồng Hội đồng KH&KT (KH&KT) ngành Nông nghiệp tổ chức nghiệm thu đề tài “Xác định thời điểm sạ thay cho phương pháp cấy lúa Tài nguyên ở huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu” do ThS Tô Thanh Hải làm chủ nhiệm và Trung tâm Khuyến nông Bạc Liêu làm cơ quan chủ trì.

Hội đồng nghiệm thu gồm có: ông Trịnh Hoài Thanh, Phó Giám đốc Sở NN&PTNTlàm Chủ tịch Hội đồng, ông Trần Văn Nalà Ủy viên Phản biện 1, ông Nguyễn Tâm Đạo là Ủy viên Phản biện 2, ông Lưu Phan Thịnh và ông Võ Thanh Sơn là Ủy viên và một số thành viên cùng tham gia Hội đồng.

Huyện Vĩnh Lợi có diện tích sản xuất lúa Tài nguyên khoảng 9.000 ha chủ yếu ở các xã, thị trấn: xã Châu Thới, Châu Hưng, Châu Hưng A, Hưng Hội, Hưng Thành,một phần xã Long Thạnh và thị trấn Châu Hưng.
Quang cảnh cuộc họp (Ảnh:CTN)
Phương pháp canh tác chủ yếu trong toàn vùng hiện nay là cấy 01 lần (cấy mạ) hoặc cấy 02 lần (cấy giâm) và phải thực hiện hoàn toàn bằng thủ công với mỗi ha cần khoảng 15-20 ngày công. Như vậy, với khoảng 9.000 ha cần lao động phục vụ cho khâu nhổ mạ và cấy khoảng 135.000-180.000 ngày công lao động. Thời gian sử dụng lao động tập trung kéo dài khoảng 45 ngày, do đó mỗi ngày cần khoảng 3.000-4.000 lao động phục vụ cho toàn vùng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây lao động tăng giá và ngày càng thiếu vào giai đoạn cao điểm. Bên cạnh đó lúa Tài nguyên là cấy lúa mùa mẫn cảm với điều kiện quang kỳ nghiêm ngặt. Do đó xác định thời điểm sạ thích hợp thay cho phương pháp cấy góp phần giải quyết được vấn đề thiếu công lao động và giảm thiểu rủi ro trong sản xuất rất lớn.
* Nội dung thực hiện của đề tài bao gồm 02 nội dung chính:
- Thực hiện thí nghiệm ngoài đồng bằng phương pháp sạ thay cho phương pháp cấy, quy mô thực hiện thí nghiệm là 3.000 m2, thí nghiệm thực hiện gồm có 04 nghiệm thức và 03 lần lặp lại:
+ Nghiệm thức 1: sạ vào ngày 30/9;
+ Nghiệm thức 2: sạ vào ngày 7/10;
+ Nghiệm thức 3: sạ vào ngày 14/10;
+ Nghiệm thức 4 (đối chứng): cấy 02 lần (cấy lần 2 vào ngày 30/10/2016).
- Tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thực hiện.
Sau quá trình triển khai thí nghiệm, ghi nhận các chỉ tiêu nông học về sự phát triển của cây lúa, đánh giá kết quả năng suất và hiệu quả kinh tế, kết quả thực hiện đề tài cho thấy:
- Năng suất thực tế ở nghiệm thức 1, 2, 3 và 4 lần lượt đạt 6,04 tấn/ha, 5,17 tấn/ha, 4,95 tấn/ha và 6,13 tấn/ha, qua đó cho thấy kết quả năng suất thực tế ở nghiệm thức 1 (sạ vào 30/9) đạt gần tương đương với nghiệm thức đối chứng.
- Kết quả đánh giá về hiệu quả kinh tế thông qua chỉ số tỷ suất lợi nhuận (B/C) ở nghiệm thức 1 đạt giá trị là 2,11; nghiệm thức 2 : 1,81; nghiệm thức 3 : 1,68 và nghiệm thức đối chứng : 1,55.
Qua đó cho thấy để ứng dụng phương pháp sạ thay cho phương pháp cấy hiện nay tại địa phương thì thời điểm được xác định sạ cho hiệu quả cao nhất vào ngày 30/9. Bên cạnh việc xác định thời điểm sạ phù hợp thì vấn đề chủ động khâu quản lý nước cũng quyết định đến hiệu quả của việc ứng dụng phương pháp sạ thay cho phương pháp cấy.
Hội đồng đánh giá kết quả nhiệm vụ đạt loại Khá./.
Châu Nhiên

Số lượt người xem: 377 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày