SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
0
8
5
4
7
Tin chuyên ngành Thứ Năm, 19/05/2016, 08:50

Họp Giao ban Khoa học và Công nghệ cấp huyện lần thứ I/2016

Ngày 29/4/2016 Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Hòa Bình tổ chức họp giao ban KH&CN cấp huyện lần thứ I/2016 tại Hội trường UBND huyện Hòa Bình.

 

Chủ trì buổi cuộc họp giao ban do ông Hàn Ái Lực, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình và ông Phạm Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở KH&CN đồng chủ trì. Đến dự họp có ông Trần Mạnh Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu, ông Phan Duy Tuyên, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học, kỹ thuật Bạc Liêu, ông Tăng Hồng Siêu, Trưởng phòng Kỹ thuật - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu, bà Phạm Thị Nhã Trúc, Trưởng khoa Xét nghiệm, Trường Cao Đẳng Y tế Bạc Liêu đại diện các Khoa Nông nghiệp, Khoa Công nghệ Thông tin và Khoa Kinh tế Luật (Trường Đại học Bạc Liêu); Thường trực Hội đồng KH&CN của các huyện, thị xã Giá Rai, thành phố Bạc Liêu, lãnh đạo Phòng Kinh tế; Kinh tế- Hạ tầng, cán bộ chuyên trách về KH&CN các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo Trung tâm Thực nghiệm và chuyển giao khoa học công nghệ huyện Phước Long, Hồng Dân và thị xã Giá Rai, đại diện là Trưởng Phó phòng và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở KH&CN cùng các thành viên của Hội đồng KH&CN huyện Hòa Bình tham dự.
Quang cảnh buổi họp giao ban (ảnh: HTS)
Nội dung tại buổi họp đã đánh giá lại tình hình hoạt động KH&CN của địa phương trong quý IV/2015 và quý I/2016 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 201; điểm lại những thành tựu đã đạt được, bên cạnh đó cũng tìm ra những hạn chế, yếu kém nhằm đưa ra giải pháp, phương hướng khắc phục và tiêu chí phấn đấu trong 3 quý còn lại trong năm 2016.
Báo cáo tại buổi họp, bà Châu Thị Nhiên đã trình bày quá trình hoạt động, những thành tựu của 07 Hội đồng KH&CN huyện, thị xã,thành phố. Về cơ bản, các địa phương đã bám sát và triển khai đầy đủ các nội dung công việc theo kế hoạch hoạt động KH&CN hành năm như: Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động KH&CN (tổ chức kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượngs, sở hữu trí tuệ trên địa bàn huyện; tham gia và phối hợp tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật về KH&CN, tập huấn ứng dụng chuyển giao tiến bộ KH&CN; Hoạt động của Hội đồng KH&CN cấp huyện tiếp tục phát huy vai trò thông qua hoạt động tư vấn xác định các nhiệm vụ khoa học công nghệ, xét duyệt và nghiệm thu các dự án KH&CN cấp huyện.
Công tác tổ chức bộ máy:Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc “Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện”.
Về nhân sự: Các phòng đều có phân công 01 lãnh đạo và 01 công chức Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng phụ trách lĩnh vực khoa học và công nghệ.
Về thành lập Hội đồng KHCN: Các phòng đều đã tham mưu UBND cấp huyện thành lập Hội đồng KHCN để xét duyệt các dự án cấp cơ sở hoặc mô hình ứng dụng tiến bộ KHCN.
Hầu hết các kiến nghị của các đại biểu tham dự là đại diện của 07 Hội đồng KH&CN huyện, thị xã,thành phố tập trung vào vấn đề sớm ban hành quy chế quản lý quản lý đề tài, dự án cấp cơ sở, tăng mức hỗ trợ kinh phí các đề tài dự án cấp huyện trên 30 triệu và hỗ trợ liên kết giữa huyện với các Viện/Trường trong định hướng phát triển KH&CN cho huyện, thị xã,thành phố gắn với phát triển kinh tế - xã hội, thành lập Trung tâm Thực nghiệm và Chuyển giao khoa học công nghệ cho các địa phương còn lại.
Ông Trần Mạnh Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu, phát biểu tại cuộc họp cho biết hiện nay Trường Đại học Bạc Liêu đang liên kết và giảng dạy về phương pháp nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó các huyện nên tập trung xây dựng các dự án sản xuất có sự liên kết vùng và thông tin thực hiện với nhau để các địa phương còn lại có thể nhận kết quả sản phẩm, nghiên cứu chuyển giao nên gắn với tiêu thụ sản phẩm và nếu cần Trường Đại học Bạc Liêu sẽ hỗ trợ và tư vấn cho các đơn vị. Trong lần họp giao ban tới Sở kH&CN nên có thông tin các đề tài cấp tỉnh, cấp cơ sở thực hiện trên địa bàn của từng địa phương và kế hoạch thực hiện cho năm sau.
Tham gia buổi họp, ông Phan Duy Tuyên, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu, cho rằng Hội đồng KH&CN huyện, thị xã,thành phố nên dùng nguồn kinh phí tập trung các mô hình chuyển giao, ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiển, các hoạt động KH&CN cấp huyện, thị xã,thành phố nên tập trung thực hiện theo Kế hoạch  47/KH-UBND của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) về phát triển khoa học - công nghệ (KH-CN) phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế tại và cần đánh giá những mặt làm được và những tồn tại trong hoạt động KH&CN cấp huyện, thị xã và thành phố. Ông Võ Đăng Ký, Phó Giám đốc trung tâm Thực nghiệm và chuyễn giao khoa học công nghệ huyện Hồng Dân đề nghị Hội đồng KH&CN các huyện, thị xã, thành phố khi thẩm định nội dung các đề tài, dự án cần phối hợp với Phòng quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở để tiến hành xét duyệt theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Phạm Hoàng Minh ghi nhận các ý kiến thảo luận, đóng góp và kiến nghị của đại biểu tham dự, Sở KH&CN sẽ có những giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ những khó khăn trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của địa phương, từng bước khẳng định KH&CN làn nhân tố quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội;
Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, hoạt động KH&CN cấp huyện trong thời gian tới cần tập trung làm tốt một số nội dung sau:
- Tăng cường sự phối hợp trong công tác quản lý KH&CN giữa các Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng với các phòng chuyên môn của huyện; giữa Phòng Kinh tế thành, thị; Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện với các đơn vị, phòng chuyên môn của Sở Khoa học và Công nghệ nhằm hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ và trang thiết bị phục vụ công tác quản lý.
- Hàng năm, các Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng cần xây dựng kế hoạch và lập dự toán kinh phí cho hoạt động KH&CN. Sau khi có thông báo dự toán, các đơn vị cần chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ, gửi phòng Kế hoạch - Tài chính huyện, trình UBND huyện phê duyệt.
- Tăng cường phối hợp giữa Hội đồng KH&CN huyện với các phòng chuyên môn của Sở Khoa học và Công nghệ trong việc xác định, lựa chọn các nhiệm vụ KH&CN, các kết quả nghiên cứu phù hợp đã được khẳng định để nhân rộng mô hình vào địa phương;
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các tiến bộ KH&CN ứng dụng vào sản xuất đời sống.
Họp Giao ban Khoa học và Công nghệ cấp huyện lần thứ II/2016 sẽ tổ chức tại thị xã Giá Rai./.
 
Huỳnh Thanh Song

Số lượt người xem: 1102 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày