SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
0
8
5
9
9
Tin chuyên ngành Thứ Ba, 08/04/2014, 08:10

Sở Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu triển khai văn bản pháp luật KH&CN

Nhằm tuyên truyền, phổ biến kịp thời, có hiệu quả các quy định của pháp luật. Đồng thời, giúp cán bộ quản lý của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện/thành phố tại địa phương nâng cao kiến thức về công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực KH&CN, hiểu đúng và thực hiện tốt các quy định của pháp luật về KH&CN trong bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay. Ngày 03/4/2014, Sở KH&CN Bạc Liêu đã tổ chức hội nghị triển khai văn bản pháp luật khoa học và công nghệ (KH&CN).

 Thành phần tham dự hội nghị trên 80 đại biểu gồm: Thành viên Hội đồng KH&CN tỉnh; Lãnh đạo đại diện các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Phó Chủ tịch thường trực UBND các huyện; Đại diện Hội đồng KH&CN cơ sở các Sở, ban, ngành có liên quan; Lãnh đạo Trung tâm Thực nghiệm Chuyển giao KH&CN các huyện Giá Rai, Phước Long, Hồng Dân; Đại diện doanh nghiệp và doanh nghiệp KH&CN; cán bộ, công chức, viên chức Sở KH&CN.

Phát biểu mở đầu hội nghị TS. Huỳnh Minh Hoàng, Giám đốc Sở KH&CN Bạc Liêu đã nêu lên sự cần thiết ban hành luật KH&CN năm 2013. Theo đó, ông nhấn mạnh: Với vị trí là luật gốc trong lĩnh vực KH&CN, Luật KH&CN cần tiếp tục thể chế hóa những quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển KH&CN phục vụ mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững phù hợp với điều kiện trong nước và bối cảnh quốc tế hiện nay.
TS. Huỳnh Minh Hoàng, Giám đốc Sở KH&CN Bạc Liêu triển khai Luật KH&CN
Luật KH&CN năm 2000 được ban hành cách đây 13 năm. Khi đó Việt Nam chưa phải là thành viên của WTO. Luật KH&CN năm 2000 đã bộc lộ nhiều bất cập, nhiều quy định không còn phù hợp với thực tiễn và hệ thống pháp luật hiện hành. Nhiều điều, khoản của Luật này quy định còn chung chung, hiệu lực thực thi thấp. Do vậy, Luật KH&CN năm 2000 cần được sửa đổi, bổ sung để tạo ra sự thống nhất, đồng bộ của các văn bản pháp luật về KH&CN; bảo đảm tính phù hợp cả về nội dung cũng như hình thức văn bản và được cập nhật để đáp ứng quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế.
Với những lý do nêu trên, việc ban hành Luật KH&CN năm 2013 là rất cần thiết nhằm tiếp tục khẳng định phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước nhanh và bền vững; khắc phục tồn tại, hạn chế trong thời gian qua; phát huy và tận dụng mọi cơ hội trong và ngoài nước để tăng cường tiềm lực KH&CN đáp ứng mục tiêu đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.
Quang cảnh Hội nghị
Bên cạnh những vấn đề về sự cần thiết khi ban hành luật KH&CN năm 2013, TS. Huỳnh Minh Hoàng nhấn mạnh năm vấn đề mang tính đột phá cho KH&CN.
Thứ nhất, về phương thức đầu tư cho KH&CN. Ngoài đầu tư của nhà nước tối thiểu bằng 2% tổng chi ngân sách (Điều 49), bắt buộc các doanh nghiệp phải dành một phần lợi nhuận trước thuế của họ đề đầu tư lại cho nghiên cứu R&D thông qua việc thành lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp (Điều 55, 56).
Thứ hai, về quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước cho nghiên cứu KHCN. Được đổi mới về căn bản thông qua Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia và các Quỹ Phát triển KH&CN của các Bộ, ngành, cũng như ở các tỉnh (Điều 59, 60, 61). Phương thức quản lý Quỹ và khoán chi đến sản phẩm cuối cùng (Điều 52), thậm chí có thể sử dụng ngân sách để mua sản phẩm KH&CN của nhà khoa học.
Thứ ba, về tổ chức KH&CN. Mọi tổ chức cá nhân đều có quyền đề xuất ý tưởng nghiên cứu dưới dạng các đề tài, dự án, trên cơ sở đó tổ chức KH&CN sẽ tập hợp, sàng lọc và đặt hàng cho nhà khoa học (Điều 26). Mô hình đặt hàng đối với nhà khoa học, được coi là phương thức tối ưu nhằm gắn mục tiêu của nghiên cứu KH&CN với những vấn đề thực tiễn, tránh được tình trạng kết quả nghiên cứu sau khi nghiệm thu nằm lưu trong tủ mà không đến với thực tiễn.
Thứ tư, Luật KH&CN sửa đổi lần đầu tiên quy định Bộ KH&CN với các quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng  trong việc toàn quyền hoạch định từ các kế hoạch 5 năm, đề xuất nguồn kinh phí thực thi nhiệm vụ KH&CN, đến việc quản lý, giám sát sử dụng kinh phí có hiệu quả trên phạm vi toàn quốc. Các Bộ ngành khác chỉ đóng vai trò tham gia, phối hợp những vấn đề thuộc phạm vi Bộ, ngành mình.
Thứ năm, về chính sách sử dụng và đãi ngộ cho cán bộ KH&CN. Là một trong những điểm khá đột phá. Luật sửa đổi đã cụ thể hóa hàng loạt chính sách đãi ngộ về lương, phụ cấp trách nhiệm, đi dự các Hội nghị quốc tế, v.v. đối với nhà khoa học đầu ngành, trình độ cao, nhà khoa học đang chủ trì các đề tài, đề án quốc gia (Điều 23). Đặc biệt, quy định tạo điều kiện cho nhà khoa học đẳng cấp được đầu tư cơ sở vật chất và nguồn nhân lực để tổ chức nghiên cứu, thực hiện ý tưởng đặt ra.
Những quy định mang tính đột phá này không chỉ nâng cao trách nhiệm của nhà khoa học chân chính mà còn khắc phục được nhiều kẽ hở cho những ai đội lốt nghiên cứu khoa học để trục lợi.
Tiến sĩ Bùi Văn Quyền, Vụ trưởng, trợ lý Bộ trưởng Bộ KH&CN
Cũng trong khuôn khổ chương trình hội nghị, Tiến sĩ Bùi Văn Quyền, Vụ trưởng, trợ lý Bộ trưởng Bộ KH&CN, đã triển khai hai nghị định mới của Chính phủ đó là: Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KH&CN; Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 07/3/2014 về hoạt động thông tin KH&CN.
Phần cuối chương trình hội nghị, ông Huỳnh Hùng Dũng, Phó Giám đốc sở KH&CN triển khai Quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 03/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia. Quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia là tổ chức tài chính Nhà nước, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có chức năng cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh để vay vốn, hỗ trợ vốn cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới và hoàn thiện công nghệ.
Hoàng Oanh
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Số lượt người xem: 1674 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày