SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
0
8
3
5
4
Tin chuyên ngành Thứ Năm, 24/04/2014, 10:05

Đánh giá chứng nhận HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Bạc Liêu

Trong tháng 04/2014, được sự cho phép của Sở Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) Bạc Liêu đã đề nghị Công ty TNHH WQA Việt Nam tiến hành đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại 10 cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh Bạc Liêu thuộc đề án “Áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2011 - 2013” được ban hành kèm theo Quyết định số 2921/QĐ-UBND ngày 19/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, gồm:

- Sở Nội vụ;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản;
- Chi cục Bảo vệ Thực vật;
- Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản;
- Chi cục Thủy lợi;
- Chi cục Nuôi trồng Thủy sản;
- Chi cục Thú y;
- Chi cục Kiểm lâm;
- Chi cục Phát triển nông thôn.
 
 Họp khai mạc đánh giá tại Chi cục Phát triển nông thôn Bạc Liêu (Ảnh: Phòng QLTCCL).
Quá trình đánh giá dựa trên các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 kết hợp mô hình khung bao gồm hệ thống văn bản, danh mục các thủ tục hành chính, quy trình xử lý công việc trong các cơ quan hành chính nhà nước trên cơ sở kết quả của Đề án 30 và được tiến hành thông qua việc thảo luận, trao đổi với những người có liên quan (Lãnh đạo cao nhất, đại diện lãnh đạo, thư ký ban ISO và nhân viên của các Phòng), xem xét hệ thống tài liệu ISO, hồ sơ lưu giữ thực tế trong các thủ tục hành chính đang áp dụng tại các đơn vị để tìm ra các bằng chứng chứng minh sự phù hợp với các điều khoản theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.
Nhìn chung, các đơn vị đều có sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo và sự đồng thuận, quyết tâm của cán bộ công chức, viên chức tại đơn vị được đánh giá chứng nhận trong việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 kết hợp mô hình khung. Kết quả đánh giá chứng nhận tại đơn vị nêu trên đều đạt yêu cầu, chưa phát hiện sự không phù hợp. Tuy nhiên, còn một số điểm cần lưu ý về cải tiến để vận hành tốt và duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 trong thời gian tới như: Cần tổng kết việc thực hiện mục tiêu chất lượng trong năm và lập mục tiêu chất lượng cho năm tới; lập kế hoạch đánh giá nội bộ và họp xem xét lãnh đạo ít nhất một lần một năm; thống kê phiếu thăm dò ý kiến khách hàng định kỳ hàng tháng; đảm bảo việc thực hiện các quy trình đúng theo quy định.
Từ kết quả đánh giá thực tế, tổ chức chứng nhận Công ty TNHH WQA Việt Nam sẽ xác nhận HTQLCL tại từng đơn vị phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 bằng văn bản, từng cơ quan hành chính nhà nước nêu trên sẽ lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận và gửi về Tổng cục TCĐLCL để xem xét và cấp Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 cho từng đơn vị.
Đức Minh

 

 


Số lượt người xem: 1725 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày