SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
0
8
7
4
5
Tin chuyên ngành Thứ Hai, 23/10/2017, 10:00

Kiểm tra đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2017

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-KHCN ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất và lưu thông trên thị trường tỉnh Bạc Liêu năm 2017. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng(TCĐLCL) Bạc Liêu đã chủ trì tiến hành kiểm tra đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vào Quý III năm 2017.

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra sự phù hợp đối với phương tiện đo, phép đo dùng trong kinh doanh xăng dầu, bao gồm các quy định về phê duyệt mẫu, kiểm định, yêu cầu kỹ thuật cơ bản trên phương tiện đo, điều kiện vận chuyển, bảo quản, lưu giữ, yêu cầu kỹ thuật đo lường do Tổng cục TCĐLCL ban hành; các ca đong, bình đong; việc định kỳ tự kiểm tra. Đồng thời kiểm tra chất lượng xăng dầu, bao gồm hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 hoặc hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành dầu khí theo tiêu chuẩn ISO/TS 29001 : 2010; kiểm soát hệ thống bể chứa xăng dầu; lấy mẫu, niêm phong và lưu mẫu; thông tin về loại xăng dầu kinh doanh và tiêu chuẩn công bố áp dụng; lưu hồ sơ chất lượng; lấy mẫu để thử nghiệm chất lượng.

Kết quả, Đoàn đã kiểm tra tại 26 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên phạm vi toàn tỉnh, chuyển hồ sơ vi phạm hành chính đến Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ xử lý tại 02/26 doanh nghiệp (chiếm 8%) vi phạm về chất lượng: Kinh doanh xăng có chất lượng không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 1:2015/BKHCN). Đồng thời, nhắc nhở tại chỗ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chưa thực hiện theo quy định về quản lý đo lường, chất lượng, cụ thể như sau:
- Kiểm tra nhà nước về đo lường:
Thực hiện kiểm tra 93 cột đo xăng dầu, bao gồm:
 
Hình 1. Kiểm tra cột đo xăng dầu (Nguồn: CC TCĐLCL Bạc Liêu).
+ Về chứng chỉ kiểm định: Có 89/93 cột đo xăng dầu (chiếm 95,7%) tại 25 doanh nghiệp đã kiểm định còn hiệu lực, có 04/93 cột đo xăng dầu (chiếm 4,3%) tại 01 doanh nghiệp có chứng chỉ kiểm định đã hết hiệu lực.
+ Về phê duyệt mẫu: Gồm 02/93 cột đo xăng dầu (chiếm 2,2%) tại 01 doanh nghiệp có nhãn mác không phù hợp.
+ Về kiểm tra đối với phép đo: Kiểm tra sai số của kết quả phép đo đối với 26 cột đo xăng dầu tại 26 doanh nghiệp, kết quả có 26/26 cột đo xăng dầu (chiếm 100%)đạt yêu cầu so với giới hạn sai số cho phép.
+ Về trang bị các ca đong, bình đong: Có 25/26 doanh nghiệp (chiếm 96,2%) trang bị theo quy định.
+ Về lưu giữ hồ sơ thực hiện việc định kỳ tự kiểm tra (ít nhất 01 lần/tháng) đối với phương tiện đo xăng dầu: Có 25/26 doanh nghiệp (chiếm 96,2%) không lưu giữ hồ sơ tự kiểm tra định kỳ theo quy định.
- Kiểm tra nhà nước về chất lượng:
+ Về xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 hoặc hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành dầu khí theo tiêu chuẩn ISO/TS 29001 : 2010: Có 01/26 doanh nghiệp (chiếm 3,8%) thực hiện.
+ Về thông báo công khai ở vị trí dễ nhận biết cho người tiêu dùng các thông tin về loại xăng dầu kinh doanh: Có 47/62 mẫu xăng dầu (chiếm 75,8%) tại 26 doanh nghiệp ghi thông tin không đúng quy định.  
+ Về lưu hồ sơ chất lượngtheo quy định đối với từng loại xăng dầu khi nhập vào: Có 01/62 mẫu xăng dầu (chiếm 1,6%) tại 26 doanh nghiệp có lưu hồ sơ chất lượng theo quy định.
+ Về lấy mẫu kiểm tra chất lượng: Đoàn kiểm tra đã lấy 13 mẫu xăng (01 mẫu xăng RON 95-III, 03 mẫu xăng RON 95-II và 09 mẫu xăng RON 92-II) để thử nghiệm chất lượng. Kết quả, 05 mẫu xăng RON 92-II có chất lượng không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 1:2015/BKHCN).
Hình 2. Lấy mẫu trực tiếp từ cần cấp phát (vòi bơm) xăng (Nguồn: CC TCĐLCL Bạc liêu).
* Một số nhận xét chung: Việc tuân thủ pháp luật về TCĐLCL trong kinh doanh xăng dầu được các doanh nghiệp chấp hành tương đối tốt qui định của nhà nước. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp chưa chấp hành nghiêm quy định như: Chưa xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng; ghi thông tin về loại xăng dầu kinh doanh không phù hợp; không lưu giữ hồ sơ chất lượng; kinh doanh xăng có chất lượng không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; sử dụng cột đo xăng dầu không có chứng chỉ kiểm định, chứng chỉ kiểm định đã hết hiệu lực; cột đo xăng dầu có nhãn mác không phù hợp; không trang bị bộ ca đong, bình đong; không kiểm tra cột đo xăng dầu và lưu giữ hồ sơ tự kiểm tra định kỳ theo quy định.
Qua đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã đề xuất xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm pháp luật về TCĐLCL sản phẩm, hàng hóa xăng dầu. Đồng thời nhắc nhở, phổ biến, tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho các cơ sở, doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về TCĐLCL sản phẩm, hàng hóa xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Trong thời gian tới, Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu sẽ nâng cao công tác phối hợp với các ngành, các đơn vị có liên quan thực hiện quản lý chặt chẽ các hoạt động liên quan đến lĩnh vực TCĐLCL trong kinh doanh xăng dầu. Chú trọng triển khai các quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu tại Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, để đảm bảo yêu cầu về TCĐLCL đúng theo quy định pháp luật của nhà nước góp phần bảo vệ các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh chân chính và quyền lợi của người tiêu dùng./.
 
Tạ Quang Tâm - CC TCĐLCL Bạc Liêu.
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt người xem: 678 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày