SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
0
8
5
0
0
Tin chuyên ngành Thứ Tư, 05/09/2018, 14:45

Họp Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018 của tỉnh Bạc Liêu

Thực hiện Quyết định số 946/QĐ-TĐC ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc thành lập Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2018 của tỉnh Bạc Liêu. Ngày 28 tháng 8 năm 2018, Hội đồng sơ tuyển GTCLQG năm 2018của tỉnh Bạc Liêu tiến hành đánh giá doanh nghiệp tham dự GTCLQG. Từng cuộc họp đánh giá sơ tuyển được tổ chức tại trụ sở của từng doanh nghiệp.

Đến dự cuộc họp Hội đồng sơ tuyển có ông Huỳnh Hùng Dũng, Phó Giám đốc, phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ,Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển GTCLQG năm 2018 của tỉnh Bạc Liêu chủ trì cuộc họp, cùngtham dự có các thành viên Hội đồng sơ tuyển của tỉnh là đại diện các Sở, Ngành: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, SởLao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thuế tỉnh,Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ; đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Đông Hải, Ủy ban nhân dân thị xã Giá Rai và đại diện Lãnh đạo các doanh nghiệp tham dự GTCLQG năm 2018 của tỉnh Bạc Liêu: (1)- Công ty TNHH Giống Thủy sản Dương Hùng, (2)- Công ty Cổ phần Tôm Miền Nam.
Hình 1. Ô. Huỳnh Hùng Dũng - Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển phát biểu khai mạc
tại các cuộc họp đánh giá sơ tuyển (a)- Tại Công ty TNHH Giống TS Dương Hùng,
(b)- Tại Công ty CP Tôm Miền Nam (Nguồn. Phòng QLTCCL).
Tại buổi đánh giá, Chủ tịch Hội đồng phát biểu khai mạc và chỉ đạo nội dung cuộc họp đánh giá sơ tuyển theo quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về GTCLQG. Đồng thời, đại diện Nhóm chuyên gia đánh giá đã báo cáo sơ lược toàn bộ quá trình triển khai GTCLQG năm 2018 của tỉnh Bạc Liêu đến các thành viên của Hội đồng.
Trước khi tiến hành đánh giá, Hội đồng sơ tuyển GTCLQG năm 2018 của tỉnh Bạc Liêu khảo sát thực tế dây chuyền công nghệ và nhà xưởng của từng doanh nghiệp, để có thêm thông tin, cơ sở cần thiết cho cuộc đánh giá.
Nội dung đánh giá sơ tuyển từng doanh nghiệp tham dự GTCLQG năm 2018 của tỉnh Bạc Liêu: Các thành viên trong Hội đồng và đại diện Lãnh đạo từng doanh nghiệp đã được nghe đại diện Nhóm chuyên gia đánh giá báo cáo kết quả đánh giá trên hồ sơ và đánh giá tại chỗ đối với doanh nghiệp, thông qua Báo cáo đánh giá thống nhất các hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảng điểm tổng hợp của Nhóm chuyên gia đánh giá. Từ đó phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, các yếu tố liên quan và cung cấp các bằng chứng chứng minh, thu thập khi đánh giá tại chỗ của từng doanh nghiệp. Đồng thời, Nhóm chuyên gia đánh giá xin ý kiến góp ý của Hội đồng sơ tuyển về báo cáo tự đánh giá theo 07 tiêu chí của doanh nghiệp, kết quả làm việc của nhóm đánh giá trên hồ sơ và đánh giá tại chỗ, cùng với bảng điểm tổng hợp của nhóm.
 
Hình 2. Quang cảnh tại các cuộc họp đánh giá sơ tuyển (a)- Tại Công ty TNHH Giống TS Dương Hùng, (b)- Tại Công ty CP Tôm Miền Nam (Nguồn. Phòng QLTCCL).
Các thành viên trong Hội đồng phát biểu ý kiến, chất vấn Nhóm chuyên gia đánh giá và đề nghị đại diện Lãnh đạo từng doanh nghiệp giải thích rõ thêm một số nội dung liên quan đến chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động và 07 tiêu chí của GTCLQG. Bên cạnh đó, các thành viên trong Hội đồng còn phân tích thêm các vấn đề liên quan đến môi trường và nghĩa vụ nộp thuế của từng doanh nghiệp tham dự. Đặc biệt là phân tích, đánh giá theo 07 tiêu chí, trong đó tập trung chủ yếu vào tiêu chí 07 - Kết quả hoạt động của từng doanh nghiệp để Hội đồng xem xét, đánh giá khách quan và chính xác hơn.
Hình 3. Đại diện Lãnh đạo từng doanh nghiệp phát biểu ý kiến (a)- Tại Công ty TNHH Giống TS Dương Hùng, (b)- Tại Công ty CP Tôm Miền Nam (Nguồn. Phòng QLTCCL).
Sau khi nghe báo cáo của Nhóm chuyên gia đánh giá, ý kiến tiếp thu giải trình của đại diện Lãnh đạo từng doanh nghiệp và ý kiến của các thành viên Hội đồng sơ tuyển. Hội đồng nhận xét Nhóm chuyên gia đánh giá làm việc công tâm, đánh giá chính xác tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp tham gia GTCLQG và về phía Lãnh đạo từng doanh nghiệp cũng đã cung cấp được các số liệu thuyết phục, có những bằng chứng cụ thể, minh bạch.
Từ phân tích và đánh giá kết quả, thế mạnh mà doanh nghiệp đã đạt được trong những năm qua, Hội đồng sơ tuyển tiến hành chấm điểm theo 07 tiêu chí của GTCLQG. Trên cơ sở bảng điểm tổng hợp của các thành viên Hội đồng sơ tuyển, Hội đồng sơ tuyển thống nhất đề nghị đến Hội đồng quốc gia xét tặng GTCLQG năm 2018 cho hai (02) doanh nghiệp nêu trên./.
Huệ Anh - Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu.
 

 


Số lượt người xem: 509 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày