SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
7
5
3
4
2
Tin chuyên ngành Thứ Năm, 17/01/2019, 23:43
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế  (07/01)
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành ba (03) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế tại Thông tư số 14/2018/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2018. Ba (03) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế được ban hành tại Thông tư số 14/2018/TT-BKHCN bao gồm: (1) QCVN 15:2018/BKHCN:Quy ...
Hội nghị tổng kết Ngành khoa học và công nghệ năm 2018  (03/01)
Sáng ngày 30/12/2018, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Bạc Liêu tổ chức hội nghị tổng kết Ngành khoa học và công nghệ năm 2018
Hội thảo khoa học “Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và áp dụng mô hình hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cho các tổ chức, doanh nghiệp”  (28/11)
Với sự nỗ lực, chủ động từ phía doanh nghiệp và sự hỗ trợ một phần của Chương trình quốc gia năng suất và chất lượng (Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”), thời gian qua ...
Hội nghị tập huấn “Nghiệp vụ thông tin, thống kê khoa học và công nghệ”  (12/11)
Nhằm nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác thông tin, thống kê khoa học và công nghệ (KH&CN), ngày 09/11/2018, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị “Tập huấn Nghiệp vụ thông tin thống kê KH&CN” tại thành phố Nha Trang.
Đào tạo cán bộ làm công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (04/11)
Nhằm trang bị kiến thức cho cán bộ làm công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bạc Liêu kết hợp với Viện Đào tạo và Phát triển quản lý Davilaw tổ chức đào tạo cho cán bộ địa phương địa bàn các tỉnh phía Nam tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu trong 02 ngày (từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 10 năm ...
Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  (04/11)
Thực hiện quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 4, Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTCLCL)theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn ...
Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm áp dụng mô hình hệ thống quản lý tích hợp và các công cụ cải tiến năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp Việt Nam”  (28/10)
Năng suất chất lượng là yếu tố cốt lõi quyết định khả năng cạnh tranh và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng, ngày 21 tháng 5 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” ...
Tập huấn “Pháp luật khoa học và công nghệ” tại thành phố Bạc Liêu  (17/10)
Ngày 12/10/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu và Phòng kinh tế thành phố Bạc Liêu tổ chức lớp tập huấn “Pháp luật khoa học và công nghệ năm 2018” nhằm tuyên truyền pháp luật về Tập huấn về Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, Nhãn hiệu tập thể-Chỉ dẫn địa lý; Quản lý về tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường và Quản lý về đo lường cho huyện Hòa Bình, Vĩnh Lợi và thành phố Bạc Liêu.
Tập huấn phổ biến “Văn bản pháp luật khoa học và công nghệ” tại huyện Hồng Dân  (16/10)
Ngày 11/10/2017 Sở Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Hồng Dân, Phước Long và Phòng kinh tế, hạ tầng huyện Hồng Dân, Phước Long tổ chức lớp tập huấn “Pháp luật khoa học và công nghệ năm 2018” nhằm tuyên truyền pháp luật về Tập huấn về Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, Nhãn hiệu tập thể-Chỉ dẫn địa lý; Quản lý về tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường và Quản lý về đo lường cho huyện Đông Hải và thị xã Giá Rai.
Tập huấn “Pháp luật khoa học và công nghệ” tại thị xã Giá Rai  (15/10)
Ngày 10/10/2017 Sở Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Giá Rai và Phòng kinh tế thị xã Giá Rai tổ chức lớp tập huấn “Pháp luật khoa học và công nghệ năm 2018” nhằm tuyên truyền pháp luật về Tập huấn về Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, Nhãn hiệu tập thể-Chỉ dẫn địa lý; Quản lý về tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Lỗi

Lỗi Web Part: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe.