SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
0
9
7
5
3
Tin chuyên ngành Thứ Hai, 07/01/2019, 14:10

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành ba (03) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế tại Thông tư số 14/2018/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2018.

Ba (03) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế được ban hành tại Thông tư số 14/2018/TT-BKHCN bao gồm:
(1) QCVN 15:2018/BKHCN:Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang di động dùng trong y tế.
 
Hình. Máy X-quang di động PX-300HF (Nguồn: Internet).
(2) QCVN 16:2018/BKHCN: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình dùng trong y tế.
(3) QCVN 17:2018/BKHCN:Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang răng dùng trong y tế.
Các Quy chuẩn kỹ thuật này quy định các yêu cầu về kỹ thuật, quản lý đối với hoạt động kiểm định và quy trình kiểm định thiết bị X-quang di động, X-quang tăng sáng truyền hình, X-quang răng dùng trong y tế (sau đây viết tắt là thiết bị X-quang). Các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này áp dụng đối với:
- Tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị X-quang;
- Tổ chức, cá nhân thực hiện kiểm định thiết bị X-quang;
- Cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Điều kiện sử dụng thiết bị X-quang được quy định tại các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này:
- Không được sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế nếu thiết bị chưa được cấp Giấy chứng nhận kiểm định hoặc Giấy chứng nhận kiểm định hết hiệu lực.
- Thiết bị X-quang phải được kiểm định và được cấp Giấy chứng nhận kiểm định trước khi đưa vào sử dụng lần đầu, định kỳ 2 năm một lần hoặc sau khi sửa chữa thay thế cơ cấu, bộ phận có khả năng ảnh hưởng đến tính năng an toàn và độ chính xác của thiết bị.
Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, các quy định tại Quyết định số 32/2007/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc kiểm tra thiết bị X-quang chẩn đoán y tế không áp dụng cho việc kiểm định thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình dùng trong y tế. Đối với thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình dùng trong y tế đã được kiểm tra trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì Giấy chứng nhận kiểm tra tiếp tục được công nhận cho đến khi phải thực hiện kiểm định lại theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2018/BKHCN.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2019.
 
Xem chi tiết:

 

Thùy Mỵ - CC TCĐLCL Bạc Liêu
 

Số lượt người xem: 1648 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Lỗi

Lỗi Web Part: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe.