SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
0
9
6
8
7
Tin chuyên ngành Thứ Tư, 23/01/2019, 08:00

Hoạt động công bố hợp chuẩn tại tỉnh Bạc Liêu năm 2018

Thực hiện quy định tại Khoản 1, Điều 14, Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật: Công bố hợp chuẩn là hoạt động tự nguyện. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh khi công bố sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng đăng ký bản công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân đó đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong năm 2018, tại tỉnh Bạc Liêu, Chi cục TCĐLCL đã tiếp nhận đăng ký và quản lý 02 hồ sơ công bố hợp chuẩn của 01 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, như sau:
STT
Tên tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh
Địa chỉ
Tên sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường
Phù hợp
tiêu chuẩn
Thời hạn
(giá trị
đến ngày)
Số
thông
báo
tiếp
nhận
01
Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải - Xí nghiệp CBTS Xuất khẩu Trà Kha, Phân xưởng III
Số 455 Đường 23 tháng 8, khóm Trà Kha, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam
Tôm thịt luộc chín đông lạnh, nhãn hiệu SEA MINH HAI, SEE ME, SMH
TCVN 5836 : 1994 Tôm thịt luộc chín đông lạnh xuất khẩu
Ngày 25 tháng 6 năm 2021
15/TB-
TĐC
02
Tôm tươi đông lạnh, nhãn hiệu SEA MINH HAI, SEE ME, SMH
TCVN 5289 : 2006 Thủy sản đông lạnh - Yêu cầu vệ sinh
Ngày 25 tháng 6 năm 2021
16/TB-
TĐC
 
Xem chi tiết:

 

Huệ Anh - CC TCĐLCL Bạc Liêu

 


Số lượt người xem: 1231 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày