SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
0
9
8
3
5
Tin chuyên ngành Thứ Tư, 23/01/2019, 14:35

Bạc Liêu: Kỷ niệm “Ngày Đo lường Việt Nam - 20/01” năm 2019

Để ghi nhớ dấu mốc lịch sử đầu tiên về đo lường, ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh đầu tiên của nước ta về đo lường và động viên khích lệ những đóng góp của ngành đo lường Việt Nam, động viên đội ngũ cán bộ  khoa học - kỹ thuật và tất cả những người đã và đang làm việc, hoạt động trong lĩnh vực đo lường, ngày 11 tháng 10 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 155/2001/QĐ-TTg lấy ngày 20/01 hàng năm làm “Ngày Đo lường Việt Nam”.

Kỷ niệm 69 năm ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh 08/SL về đo lường (20/01/1950 - 20/01/2019) và đề cao ý nghĩa Ngày Đo lường Việt Nam - 20/01, thực hiện Công văn số 3633/TĐC-ĐL ngày 11 tháng 12 năm 2018 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) về việc kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam và được sự cho phép của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu tại Công văn số 20/SGDKHCN-KHTC ngày 15 tháng 01 năm 2019 về việc tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm “Ngày Đo lường Việt Nam” năm 2019 tại Bạc Liêu, Chi cục TCĐLCLtổ chức Hội thảo kỷ niệm “Ngày Đo lường Việt Nam - 20/01” năm 2019 tại Bạc Liêuvào ngày 18 tháng 01 năm 2019 tại Hội trường Nhà khách Số 01 Hùng Vương, tỉnh Bạc Liêu. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh, động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các nhà khoa học đã và đang công tác, hoạt động trong lĩnh vực đo lường, góp phần thúc đẩy hơn nữa hoạt động đo lường trong tỉnh ngày càng phát triển, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.
Tới dự Hội thảo có ông Huỳnh Hùng Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo và đại diện một số Phòng, đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ; đại diện Phòng Kinh tế thành phố, thị xã, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện; đại diện các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; đại diện Đài Phát thanh - Truyền hình Bạc Liêu cùng lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động của Chi cục TCĐLCL.
Hình 1. Ô. Huỳnh Hùng Dũng - PGĐ Sở GD, KH&CN phát biểu khai mạc (Nguồn: P. QLĐL&TBT).
Phát biểu tại Hội thảo kỷ niệm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệHuỳnh Hùng Dũng cho biết: Vai trò quan trọng của hoạt động đo lường đối với đời sống, sản xuất, nghiên cứu khoa học, an ninh, quốc phòng. Đo lường tạo ra cơ sở định lượng tin cậy để thuận mua vừa bán, đảm bảo công bằng và tin cậy lẫn nhau trong thương mại, trong giao lưu kinh tế, đặc biệt quan trọng trong quá trình hội nhập của nền kinh tế nước ta vào nền kinh tế toàn cầu. Trong hoạt động sản xuất, nghiên cứu koa học - kỹ thuật đo lường tạo sự ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá; sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, vật tư, năng lượng; đảm bảo an toàn, sức khoẻ và môi trường; đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ, đẩy mạnh và tăng cường hoạt động đo lường góp phần cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập kinh tế thế giới; đo lường trong cách mạng công nghiệp 4.0. Chặng đường Từ Sắc lệnh số 08/SL năm 1950 đến Pháp lệnh Đo lường năm 1990, Pháp lệnh Đo lường năm 1999 và Luật Đo lường đã được Quốc hội thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011 cùng với hệ thống các văn bản pháp quy về đo lường đã khẳng định vai trò, vị trí của ngành đo lường nước ta là cơ sở vững chắc để đo lường Việt Nam hội nhập và phát triển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, sự quan tâm, động viên sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các nhà khoa học, các doanh nghiệp,... đã và đang công tác, hoạt động trong lĩnh vực đo lường.
Hình 2. Toàn cảnh Hội thảo kỷ niệm (Nguồn: P. QLĐL&TBT).
Đồng thời Hội thảo đã giới thiệu về lịch sử và ý nghĩa của “Ngày Đo lường Việt Nam - 20/01”; khái quát tình hình hoạt động đo lường và quản lý đo lường tỉnh Bạc Liêu năm 2018; giới thiệu một số quy định về đo lường đối với phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn; giới thiệu đơn vị đo lường (Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường); Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp việt nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (Quyết định 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ); giới thiệu dịch vụ kỹ thuật TCĐLCL.
Qua Hội thảo kỷ niệm “Ngày Đo lường Việt Nam - 20/01” năm 2019 tại Bạc Liêu đã giúp các cán bộ tại các cơ quan và các doanh nghiệp trong tỉnh hiểu rõ hơn tầm quan trọng và ý nghĩa của hoạt động đo lường. Đo lường, với tư cách là một ngành khoa học - kỹ thuật chính xác, đối với đời sống, sản xuất, nghiện cứu khoa học, an ninh và quốc phòng. Đo lường chính xác sẽ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo công bằng trong thương mại, đảm bảo sự trong sạch của môi trường và sức khoẻ của nhân dân, phát triển được khoa học - công nghệ, và nói chung đo lường chính xác là công cụ quan trọng trong việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của toàn bộ nền kinh tế quốc dân và công bằng xã hội.
Ngày Đo lường Việt Nam đã thực sự trở thành ngày truyền thống, đoàn kết, gắn bó thân thiết của tất cả những người làm công tác đo lường trong cả nước, với mong muốn ngành Đo lường nước ta ngày càng phát triển, góp phần đắc lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh Bạc Liêu nói riêng./.
 
Tạ Quang Tâm - CC TCĐLCL Bạc Liêu.

Số lượt người xem: 1097 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày