SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
1
0
0
3
2
DỰ ÁN ĐẦU TƯ- ĐẤU THẦU Thứ Bảy, 08/08/2020, 21:54
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu “Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn về kiểm định của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bạc Liêu”  (07/12)
Gói thầu chào hàng cạnh tranh: “Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn về kiểm định”. Xem chi tiết: Thông báo số 52/TB-TĐC.
Thông báo mời chào hàng  (29/10)
- Tên Bên mời thầu: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bạc Liêu. - Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn về kiểm định. - Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn về kiểm định của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bạc Liêu. - Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước - Từ nguồn sự ...
Xem theo ngày Xem theo ngày