SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
1
9
4
2
2

Thực hiện Công văn số 516/UBND-KGVX ngày 21/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc chấp thuận cho chuyên gia CHLB Đức đến làm việc tại địa phương. Ngày 22/02/2017, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Bạc Liêu đã đón tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia CHLB Đức.

Ngày 15/02/2017, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Bạc Liêu, đã diễn ra buổi Lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt độnggiữa Sở Khoa học và Công nghệ với Tỉnh Đoàn Bạc Liêu về việc khuyến khích và hỗ trợ Đoàn viên thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2017 – 2020.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 21/2016/TT-BKHCN ngày 15 tháng 12 năm 2016 về việc ban hành Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn thiết bị điện và điện tử và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2017. Thông tư này không áp dụng đối với dây và cáp điện đã lắp sẵn trong thiết ...

Ngày 06 tháng 12 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 39/2016/TT-BGTVT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải. Thông tư này quy định về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sau đây gọi chung là sản phẩm, hàng hóa ...

Để đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh và tạo thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức đã và đang áp dụng TCVN ISO 9001:2008 và TCVN ISO 14001:2010, trên cơ sở tham khảo Hướng dẫn chung về việc chuyển đổi áp dụng Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) và Diễn đàn công nhận quốc tế (IAF), Bộ ...

Thực hiện quy định tại Khoản 1, Điều 14, Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật: “Công bố hợp chuẩn là hoạt động tự nguyện. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh khi công bố sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với ...

Một số mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu
1. Tình hình biến đổi khí hậu hiện nay Theo báo cáo của Tổ chức Nông Lương Liên hiệp quốc (FAO) hiện nay nhiệt độ trái đất tăng bình quân hàng năm là 0,5OC, mà theo các nhà khoa học cho biết nếu nhiệt độ tăng 1OC thì sản lượng lương thực sẽ giảm đi tương đương 10%. FAO cũng cho rằng Việt Nam nói chung và Đồng bằng Sông Hồng và Đồng bằng ...
  Quốc hội sẽ có Nghị quyết sửa luật để gỡ khó cho khoa học công nghệ
  Máy phun thuốc trừ sâu của ông Tư Khén
  FPT được cấp 5 sáng chế về máy in 3D
  Đôi bạn tiến sĩ chế máy chữa vết thương không cần kháng sinh