SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
8
5
2
5
1

Từ ngày 15 tháng 5 năm 2016, Nghị định số 19/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh khí được ban hành ngày 22 tháng 3 năm 2016 (sau đây viết tắt là Nghị định số 19/2016/NĐ-CP) có hiệu lực thi hành và thay thế Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và Điều 2 Nghị định số 118/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng. Những quy định trước đây về quản lý kinh doanh khí trái với quy định tại Nghị định này đều bãi bỏ.

Thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu và Thông tư số 22/2015/TT-BKHCN ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và ...

Ngày 16 tháng 6 năm 2016 Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành công văn số 489/SNN-CCN về việc khuyến cáo tập trung thả giống theo lịch thời vụ đối với mô hình thâm canh – bán thâm canh (TC-BTC) và QCCT chuyên tôm. Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT nhận định, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh đều có mưa nhiều làm cho nhiệt độ, độ mặn trên các tuyến kênh ...

Ngày 10/6/2016, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài “Nâng cao hiệu quả Quản lý Nhà nước đối với công tác thanh niên trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Bạc Liêu” do CN. Hà Tấn Linh làm chủ nhiệm và Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu làm cơ quan chủ trì. Hội đồng nghiệm thu gồm: ThS. Phạm ...

Ngày 08/6/2016, tại Hội trường Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Văn hóa Dân tộc Thiểu số - Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tàng và bản sắc văn hóa địa phương”.

Ngày 02/6/2016, tại Phòng Bảo vệ Luận văn, lầu 3 Thư viện Trường Đại học Bạc Liêu, Hội đồng Khoa học - Đào tạo Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn Trường đại học của học sinh Trung học Phổ thông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu” do ThS Lê Thanh Tùng làm chủ nhiệm ...

Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra trong lĩnh vực KH&CN phục vụ thanh tra chuyên đề 2016
Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực Khoa học và Công nghệ. Từ ngày 31/5/2016 đến ngày 03/6/2016, Trường Quản lý Khoa học và Công nghệ phối hợp với Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2016 cho các ...
  Tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính cho khoa học công nghệ
  Họp mặt cộng tác viên Tập san Thông tin khoa học và công nghệ năm 2016
  Họp Giao ban Khoa học và Công nghệ cấp huyện lần thứ I/2016
  Doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2016
  77 DN được trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
Hướng dẫn người dân thả tôm nuôi nước lợ
Ngày 16 tháng 6 năm 2016 Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành công văn số 489/SNN-CCN về việc khuyến cáo tập trung thả giống theo lịch thời vụ đối với mô hình thâm canh – bán thâm canh (TC-BTC) và QCCT chuyên tôm. Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT nhận định, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh đều có mưa nhiều làm cho nhiệt độ, độ mặn trên các tuyến kênh ...
  Lai tạo thành công giống bưởi chất lượng cao
  Hướng dẫn biện pháp chăm sóc tôm nuôi trong giai đoạn chuyển mùa
  Đội LH-FF của Đại học Lạc Hồng vô địch Robocon năm 2016
  Phó Thủ tướng ủng hộ chạy thử tàu ngầm tự chế Hoàng Sa trên biển