SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
0
3
0
1

Thực hiện quy định tại Khoản 1, Điều 14, Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật: “Công bố hợp chuẩn là hoạt động tự nguyện. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh khi công bố sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với ...

Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ trân trọng kính mời đại diện quý cơ quan, đơn vị; cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Tới dự Hội thảo khoa học kỷ niệm “Ngày Đo lường Việt Nam - 20/01” năm 2019 tại Bạc Liêu, để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các tổ chức, đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa của ...

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành ba (03) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế tại Thông tư số 14/2018/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2018. Ba (03) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế được ban hành tại Thông tư số 14/2018/TT-BKHCN bao gồm: (1) QCVN 15:2018/BKHCN:Quy ...

Sáng ngày 30/12/2018, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Bạc Liêu tổ chức hội nghị tổng kết Ngành khoa học và công nghệ năm 2018

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.

Ngày 03/12/2018, đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ do ông Huỳnh Hùng Dũng, Phó Giám đốc phụ trách, làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra việc sử dụng kinh phí từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ hỗ trợ cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu sản xuất mô hình học cụ huấn luyện quân sự.

Hoạt động công bố hợp chuẩn tại tỉnh Bạc Liêu năm 2018
Thực hiện quy định tại Khoản 1, Điều 14, Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật: “Công bố hợp chuẩn là hoạt động tự nguyện. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh khi công bố sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với ...
  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế
  Hội nghị tổng kết Ngành khoa học và công nghệ năm 2018
  Hội thảo khoa học “Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và áp dụng mô hình hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cho các tổ chức, doanh nghiệp”
  Hội nghị tập huấn “Nghiệp vụ thông tin, thống kê khoa học và công nghệ”
  Đào tạo cán bộ làm công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Một số mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu
1. Tình hình biến đổi khí hậu hiện nay Theo báo cáo của Tổ chức Nông Lương Liên hiệp quốc (FAO) hiện nay nhiệt độ trái đất tăng bình quân hàng năm là 0,5OC, mà theo các nhà khoa học cho biết nếu nhiệt độ tăng 1OC thì sản lượng lương thực sẽ giảm đi tương đương 10%. FAO cũng cho rằng Việt Nam nói chung và Đồng bằng Sông Hồng và Đồng bằng ...
  Quốc hội sẽ có Nghị quyết sửa luật để gỡ khó cho khoa học công nghệ
  Máy phun thuốc trừ sâu của ông Tư Khén
  FPT được cấp 5 sáng chế về máy in 3D
  Đôi bạn tiến sĩ chế máy chữa vết thương không cần kháng sinh