SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
4
1
2
0
8

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Một số nội dung quy định của Nghị định số 74/2018/NĐ-CP như sau: (1)- Sửa đổi, bổ sung điều kiện ...

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là giải thưởng cao quý cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu, xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa. GTCLQG được quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và thuộc hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (GPEA) ...

Ngày 15 tháng 5 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 05/2018/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BKHCN ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ.

Thực hiện Kế hoạch số 10-KH/CBSKHCN ngày 27 tháng 2 năm 2018 của Chị bộ Sở Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu về sinh hoạt chuyên đề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Ngày 10/7/2018, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Bạc Liêu đã tổ chức Học tập sinh hoạt chuyên đề “Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách làm việc khoa học, liên hệ thực trạng và giải pháp” và triển khai ngày pháp luật tháng 7/2018.

Xem chi tiết: Công văn số 286/SKHCN-KHTC ngày 09/7/2018 và Dự thảo Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2019.

Xem chi tiết: - Công văn số 283/SKHCN-QLCN&TTCN ngày 03/7/2018; - Nghị định số 76/2018/NĐ-CP.

Doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là giải thưởng cao quý cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu, xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa. GTCLQG được quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và thuộc hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (GPEA) ...
  Hội thảo khoa học về Scan and Check phần mềm quét mã vạch trên Smartphone
  Cảnh báo đối với Biện pháp kiểm tra và giám sát ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn xuất nhập khẩu của Trung Quốc
  Cảnh báo đối với Quy định thực thi của EU về việc biểu thị tên nước xuất xứ của thành phần chính của thực phẩm
  Đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc đối với hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam
  Lễ trao GTCLQG năm 2017: 01 doanh nghiệp Bạc Liêu đạt GTCLQG
Một số mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu
1. Tình hình biến đổi khí hậu hiện nay Theo báo cáo của Tổ chức Nông Lương Liên hiệp quốc (FAO) hiện nay nhiệt độ trái đất tăng bình quân hàng năm là 0,5OC, mà theo các nhà khoa học cho biết nếu nhiệt độ tăng 1OC thì sản lượng lương thực sẽ giảm đi tương đương 10%. FAO cũng cho rằng Việt Nam nói chung và Đồng bằng Sông Hồng và Đồng bằng ...
  Quốc hội sẽ có Nghị quyết sửa luật để gỡ khó cho khoa học công nghệ
  Máy phun thuốc trừ sâu của ông Tư Khén
  FPT được cấp 5 sáng chế về máy in 3D
  Đôi bạn tiến sĩ chế máy chữa vết thương không cần kháng sinh