SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
9
3
0
7
7

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trân trọng kính mời đại diện quý cơ quan, đơn vị; cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Tới dự Hội thảo khoa học kỷ niệm “Ngày Đo lường Việt Nam - 20/01” năm 2018, để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các tổ chức, đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa của ngày Đo ...

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường có hiệu lực thi ...

Ngày 20 tháng 12 năm 2017, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng - Liquefied Petroleum Gas (viết tắt là LPG)mini (QCVN 02:2017/BCT) đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành tại Thông tư số 29/2017/TT-BCT. Quy chuẩn QCVN 02:2017/BCT áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân thiết kế, chế tạo, nhập khẩu, thử nghiệm, giao nhận, ...

Ngày 08 tháng 12 năm 2017, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 3482/QĐ-BKHCN về việc công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.Quyết định này công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ bao gồm các nội dung tên sản phẩm, hàng hóa, mã ...

Thực hiện Công văn số 4391/BKHCN-ĐP ngày 28/12/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2019. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, cá nhân đề xuất dự án tham gia Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2019 như sau: 1. Thành ...

TCVN 11856:2017 do Viện Nghiên cứu Thương mại và Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương biên soạn, Bộ Công Thương đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Một số mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu
1. Tình hình biến đổi khí hậu hiện nay Theo báo cáo của Tổ chức Nông Lương Liên hiệp quốc (FAO) hiện nay nhiệt độ trái đất tăng bình quân hàng năm là 0,5OC, mà theo các nhà khoa học cho biết nếu nhiệt độ tăng 1OC thì sản lượng lương thực sẽ giảm đi tương đương 10%. FAO cũng cho rằng Việt Nam nói chung và Đồng bằng Sông Hồng và Đồng bằng ...
  Quốc hội sẽ có Nghị quyết sửa luật để gỡ khó cho khoa học công nghệ
  Máy phun thuốc trừ sâu của ông Tư Khén
  FPT được cấp 5 sáng chế về máy in 3D
  Đôi bạn tiến sĩ chế máy chữa vết thương không cần kháng sinh