SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
0
9
9
9
5

 Đơn vị trực thuộc

 

VĂN PHÒNG
Chánh Văn phòng Lâm Danh Nhân
Tel: 0913 990449; 0781.3822474
 
PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
Trưởng phòng Nguyễn Văn Thắng
Tel: 0913 837394; 0781.3955898
 
PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Phó Trưởng phòng Trần Thanh Hải
Tel: 0914 432642; 0781.3820213
 
PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ VÀ THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
Trưởng phòng Võ Thị Kim Thủy
 Tel: 0919 085449 ; 0781. 3820232
 
PHÒNG QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH
Trưởng phòng Lê Quốc Hội
Tel: 0918 995598; 0781.3825689
 
PHÒNG QUẢN LÝ KH&CN CƠ SỞ
Phó Trưởng phòng Huỳnh Thanh Song
Tel: 0918 625878; 0781.3955008
 
THANH TRA
Chánh Thanh tra Lục Bỉnh Điền
Tel: 0913774435; 0781.3820233
 
CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Địa chỉ: Số 8 Lê Văn Duyệt, phường 3, TP Bạc Liêu
Tel: 0781.3822336; Fax: 07813.3820668; Email: cctdcbaclieu@gmail.com
Chi cục trưởng Lâm Văn Khanh
Tel: 0912 332294; 0781.3825726
 
TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KH&CN
Địa chỉ: Số 37 Hai Bà Trưng, phường 3, Tp Bạc Liêu
Tel: 0781.3826057; Fax:0781.3932106; Email: catst@hcm.vnn.vn
Giám đốc Lê Phước Thiện
Tel: 0919 554177; 0781.3826057
 
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ KH&CN
Địa chỉ: Số 7 Lê Văn Duyệt, phường 3, Tp Bạc Liêu
Tel: 0781.3959066-3959067; Fax: 0781.3958887
Giám đốc Trịnh Vũ Cường
Tel: 0908 671493; 07813.959067