SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
1
0
0
2
9

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ

EMAIL

1

Huỳnh Hùng Dũng

Phó Giám đốc Phụ trách

Sở KH&CN

hhdungbl@yahoo.com.vn

2

Phạm Hoàng Minh

Phó Giám đốc

Sở KH&CN

minhkhbl@yahoo.com.vn

3

Lâm  Danh Nhân

Chánh Văn phòng

Sở KH&CN

lamdanhnhanskhcnbl@gmail.com

4

Bùi Quang Thống

Phó chánh Văn phòng

Sở KH&CN

bqthong@baclieu.gov.vn

bqthongbl@yahoo.com

5

Lục Bỉnh Điền

Chánh Thanh tra

Sở KH&CN

lucbinhdien@yahoo.com

6

Nguyễn Văn Thắng

Trưởng phòng

Phòng Kế hoạch Tài chính

 

nvthangbl@yahoo.com.vn

 

7

Huỳnh Thanh Song

Phó Trưởng phòng

Phòng Quản lý KH&CN cơ sở

htsong1972@gmail.com

8

Trần Thanh Hải

Phó Trưởng phòng

Phòng Quản lý Khoa học

haikhcnbl@yahoo.com.vn

9

Lê Quốc Hội

Trưởng phòng

Phòng Quản lý Chuyên ngành

hqleht@yahoo.com

10

Võ Thị Kim Thủy

 

Trưởng phòng

Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ

thuyvtk@baclieu.gov.vn

 

11

Lâm Văn Khanh

Chi cục trưởng

Chi cục TC – ĐL - CL

lvkhanhbl@gmail.com

12

Lê Phước Thiện

Giám đốc

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN

lephuocthien2012@gmail.com

13

Tống Xuân Uy

Phó Giám đốc

ttxuanuy@yahoo.com.vn

14

Trịnh Vũ Cường

Giám đốc

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

tvcuongbaclieu@yahoo.com

15

Trần Quang Thanh

Phó Giám đốc

quangthanh@baclieu.gov.vn

thanh76bl@gmail.com