SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
0
9
6
9
7
Văn bản pháp luật 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Tổng số: 176  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
01/2018/TT-BKHCN 12/04/2018
Thông tư Quy định tổ chức quản lý Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"
2156/QĐ-UBND 27/11/2017 Quyết định ban hành quy định đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bạc Liêu
2052/QĐ-UBND 13/11/2017 Ban hành hướng dẫn về xử lý kỷ luật đối với công chức, viên chức theo Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 và Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
2042/QĐ-UBND 10/11/2017 Ban hành Kế hoạch Khảo sát, thăm dò ý kiến của cá nhân, tổ chức về thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2017
119/2017/NĐ-CP 01/11/2017 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
11/2017/TT-BKHCN 11/08/2017 Quy định quản lý thực hiện Đề án “Thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ”
10/2017/TT-BKHCN 28/06/2017 Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ
09/2017/TT-BKHCN 27/06/2017 Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ
08/2017/TT-BKHCN 26/06/2017 Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
07/2017/QH14 19/06/2017 Luật chuyển giao công nghệ
06/2017/QĐ-UBND 17/04/2017
Ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
01/2017/TT-BKHCN 12/01/2017 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ
34/2016/QĐ-UBND 04/11/2016
Về việc Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
95/2016/NĐ-CP 01/07/2016
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
99/2016/NĐ-CP 01/07/2016
Về quản lý và sử dụng con dấu
12/2016/TTLT-BKHCN-BTC 28/06/2016
Thông tư liên tịch Hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
54/2016/NĐ-CP 14/06/2016
Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN 08/06/2016
Thông tư liên tịch Hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ
844/QĐ-TTg 18/05/2016
Quyết định về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"
06/2016/TT-BKHCN 22/04/2016
Thông tư Quy định về việc cấp Giấy đăng ký và cấp Chứng chỉ hành nghề đối với một số hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối