SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
1
0
1
1
3
Văn bản chỉ đạo điều hành 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Tổng số: 95  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
630/SKHCN-QLKHCS 04/12/2017 Về việc hướng dẫn quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở
15/KH-SKHCN 16/11/2017 Triển khai thực hiện Đề án "Chuẩn hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020" lĩnh vực khoa học và công nghệ
13/KH-SKHCN 25/10/2017 Tăng cường triển khai cải thiện chỉ số PCI của tỉnh liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2017 đến năm 2020
06/QĐ-SKHCN 23/10/2017 Ban hành Quy định chế độ nhuận bút cho Ban biên tập Bản tin/Thông tin hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) tỉnh Bạc Liêu
12/KH-SKHCN 23/10/2017 Triển khai chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11 NQ/TW về hoàn thiện cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
11/KH-SKHCN 10/10/2017 Thực hiện Thông báo số 17/TB-TU ngày 28/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh úy về Kết luận kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo việc thưc hiện Kết luận số 57/KL-TW ngày 26/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh úy
10/KH-SKHCN 27/09/2017 Nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2017 và những năm tiếp theo cps liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ
10/KH-SKHCN 27/09/2017 Nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2017 và những năm tiếp theo có liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ
09/KH-SKHCN 20/09/2017 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018
05/QĐ-SKHCN 18/07/2017 Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý sử dụng tài sản công của của Sở Khoa học và Công nghệ
07/KH-SKHCN 09/05/2017 Thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiên những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020
06/KH-SKHCN 11/04/2017 Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2017
04/QĐ-SKHCN 15/03/2017 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Bản tin khoa học và công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu
03/QĐ-SKHCN 27/02/2017 Về việc ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của công chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ
04/KH-SKHCN 21/02/2017 Hoạt động văn thư - lưu trữ năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ
02/QĐ-SKHCN 20/02/2017 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở
03/KH-SKHCN 14/02/2017 Tham gia triển lãm "Festival quốc tế nông nghiệp vùng Đồng bằng Sông Cửu Long tại Cần Thơ"
02/KH-SKHCN 10/02/2017 Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ
01/KH-SKHCN 07/02/2017 Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017
127/SKHCN-VP 23/01/2017 Về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
1
2 3 4 5
Trang tiếp theo Trang cuối