SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
7
1
5
8
9
Phổ biến giáo dục pháp luật Thứ Ba, 18/09/2018, 09:05

Sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 07/2018/TT-BKHCN ngày 06 tháng 6 năm 2018 sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự.

Theo Thông tư số 07/2018/TT-BKHCN này, lộ trình áp dụng cho các thiết bị điện, điện tử quy định tại sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN như sau:
(1). Máy sấy tóc: Kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2019 phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Quy chuẩn này trước khi lưu thông trên thị trường.
(2). Máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy xay thịt, máy đánh trứng đáp: Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Quy chuẩn này trước khi lưu thông trên thị trường.
(3). Lò vi sóng (kể cả loại kết hợp), bếp điện (bao gồm bếp điện tử): Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Quy chuẩn này trước khi lưu thông trên thị trường.
 
Hình. Hàng hóa máy sấy tóc, máy xay sinh tố,... lưu thông trên thị trường
(Nguồn: P. QLTCCL).
Khuyến khích tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu các thiết bị điện và điện tử gia dụng áp dụng quy chuẩn này và thực hiện công bố hợp quy trước thời hạn có hiệu lực quy định theo các sản phẩm trên. 
Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thiết bị điện và điện tử tương ứng quy định tại Thông tư này chuẩn bị yêu cầu kỹ thuật cần thiết để áp dụng các quy định của Sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến trước thời điểm quy định tại Thông tư này. 
Thiết bị điện và điện tử đã được sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu trước thời điểm tương ứng quy định tại Thông tư này được tiếp tục lưu thông trên thị trường nhưng không quá 06 tháng kể từ thời điểm quy định tại Thông tư này.
Bên cạnh đó, sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN quy định:
- Quy chuẩn này không áp dụng cho thiết bị điện, điện tử sử dụng nguồn điện ba pha.
- Điều kiện lưu thông trên thị trường: Các thiết bị điện và điện tử sản xuất trong nước, kinh doanh và nhập khẩu khi lưu thông trên thị trường phải có nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa; phải thực hiện công bố hơp quy, mang dấu hợp quy (CR) và chịu sự kiểm tra trên thị trường của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2018. 
 
Xem chi tiết:
 
Huệ Anh - CC TCĐLCL Bạc Liêu.

Số lượt người xem: 373 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày