SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
3
9
8
5
Phổ biến giáo dục pháp luật Chủ Nhật, 15/07/2018, 14:40

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BKHCN quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ

Ngày 15 tháng 5 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 05/2018/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BKHCN ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ.

Công chức thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt là công chức thanh tra chuyên ngành) là công chức làm việc trong các cơ quan Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sau đây viết tắt là Tổng cục, Cục, Chi cục) được Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sau đây viết tắt là Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Chi cục trưởng) giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ và được công nhận theo quy định (sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 3).

Hình: Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành năm 2017 tại TP. Hồ Chí Minh (Nguồn: CC TCĐLCL Bạc Liêu).
Một số nội dung của Nghị định số 27/2017/NĐ-CP như sau:
1. Tiêu chuẩn công chức thanh tra chuyên ngành: Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Chi cục trưởng quyết định công nhận công chức thanh tra chuyên ngành theo quy định. Ngoài các tiêu chuẩn chung quy định tại Khoản 1, Điều 12, Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành, công chức thanh tra chuyên ngành phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể sau:
- Đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên;
- Nắm vững các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng (đối với công chức thanh tra chuyên ngành của Tổng cục và của Chi cục), nắm vững các quy định về chuyên môn, quy tắc quản lý liên quan đến lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân (đối với công chức thanh tra chuyên ngành của Cục);
- Có ít nhất 02 năm làm công tác chuyên môn trong lĩnh vực được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành (không kể thời gian tập sự);
- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có chuyên môn phù hợp;
- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên trở lên hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành hoặc chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành.
2. Điều kiện bảo đảm hoạt động thanh tra chuyên ngành
- Hoạt động thanh tra được trang bị thiết bị và phương tiện làm việc theo quy định của pháp luật. Khi đi công tác tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thanh tra được trang bị các phương tiện làm việc và thiết bị sau để phục vụ hoạt động thanh tra: Máy tính xách tay; thiết bị chụp ảnh, ghi âm, ghi hình; các thiết bị kỹ thuật chuyên dùng; các thiết bị phụ trợ khác phục vụ cho hoạt động thanh tra, tuỳ theo yêu cầu nhiệm vụ thanh tra do thủ trưởng bộ phận tham mưu công tác thanh tra chuyên ngành đề nghị với người có thẩm quyền ra quyết định thanh tra trang bị.
- Ngoài những phương tiện, thiết bị kỹ thuật quy định, khi cần thiết hoạt động thanh tra được trang bị bổ sung thiết bị kỹ thuật khác phục vụ công tác thanh tra theo quy định của pháp luật và các nội dung sau:Phương tiện đi lại; phương tiện thông tin, liên lạc báo cáo, trao đổi nghiệp vụ; căn cứ nguồn kinh phí của cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp, cơ quan thực hiện chức năng thanh tra được trang bị xe ô tô chuyên dùng để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.
3. Bên cạnh đó, một số nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 05/2018/TT-BKHCN như:Bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục trưởng, Chi cục trưởng được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành; bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành tại Tổng cục và Chi cục; sửa đổi, bổ sung thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận, thôi công nhận công chức thanh tra chuyên ngành; bổ sung bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành đối với công chức thanh tra chuyên ngành; sửa đổi, bổ sung thẻ công chức thanh tra chuyên ngành; thủ tục cấp mới, cấp đổi, cấp lại và thu hồi Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành; trang phục của công chức thanh tra chuyên ngành; trách nhiệm quản lý đối với công chức thanh tra chuyên ngành của Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Chi cục trưởng; trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan có công chức, viên chức được trưng tập, đề nghị tham gia đoàn thanh tra chuyên ngành và thay thế một số mẫu biểu.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.
Xem chi tiết:
 
Huỳnh Phúc Hậu - CC TCĐLCL Bạc Liêu.
 

Số lượt người xem: 374 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày