SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
3
9
8
0
Phổ biến giáo dục pháp luật Thứ Ba, 24/07/2018, 09:55

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong (QCVN14:2018/BKHCN)

Ngày 15 tháng 5 năm 2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong (QCVN14:2018/BKHCN)đã được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành tại Thông tư số 06/2018/TT-BKHCN.

Quy chuẩn kỹ thuật QCVN14:2018/BKHCNquy định mức giới hạn đối với các chỉ tiêu kỹ thuật và các yêu cầu về quản lý chất lượng đối với dầu nhờn dùng cho động cơ đốt trong.Quy chuẩn kỹ thuật này không áp dụng đối với dầu nhờn động cơ đốt trong dùng trong mục đích an ninh, quốc phòng.

Dầu nhờn động cơ đốt trong sản xuất, pha chế, nhập khẩu phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định tại quy định kỹ thuật của Quy chuẩn kỹ thuật QCVN14:2018/BKHCNvà phải được gắn dấu hợp quy CR trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.
Hình. Một số sản phẩm dầu nhờn động cơ đốt trong lưu thông trên thị trường (Nguồn: P. QLTCCL).
Quy định kỹ thuật dầu nhờn dùng cho động cơ đốt trongtại Quy chuẩn kỹ thuật QCVN14:2018/BKHCN như sau:
- Về phân cấp độ nhớt: Các cấp độ nhớt động học của các loại dầu nhờn động cơ đốt trong phải đáp ứng các tiêu chuẩn công bố của nhà sản xuất (phù hợp với cấp độ nhớt của SAE hoặc các tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn quốc tế).
- Về các chỉ tiêu hóa lý bắt buộc và mức giới hạn(dầu nhờn động cơ 4 kỳ và dầu nhờn động cơ 2 kỳ).
- Về phụ gia:Các loại phụ gia sử dụng để phchế dầu nhờn động cơ đốt trong phải đảm bảo phù hợp các quy định về an toàn, sức khỏe và môi trường và không được gây hỏng cho động cơ cũng như hệ thống tn trữ, bảo quản, vận chuyển và phân phối sản phẩm.
- Về ghi nhãn:Dầu nhờn động cơ đốt trong lưu thông trên thị trường phải đảm bảo được việc ghi nhãn theo quy định hiện hành. Trường hợp du nhờn động cơ đốt trong được đóng gói sẵn, trên bao bì của du nhờn động cơ đốt trong phải ghi nhãn một cách rõ ràng, dễ đọc. Nhãn gắn trên bao bì phải bền và không bị bong, rách, mờ trong quá trình vận chuyển. Nội dung tối thiểu của nhãn phải bao gồm:
+ Tên hàng hóa (ghi rõ loại động cơ sử dụng);
+ Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa;
+ Xuất xứ hàng hóa;
+ Thể tích/ Khối lượng;
+ Đặc tính kỹ thuật (cấp độ nhớt, cấp tính năng);
+ Hướng dẫn sử dụng, bảo quản;
+ Thông tin cảnh báo.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2018.
Kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2018, sản phẩm dầu nhờn động cơ đốt trong sản xuất, pha chế, nhập khẩu trên thị trường phải áp dụng các quy định của QCVN 14:2018/BKHCN.
Dầu nhờn động cơ đốt trong được sản xuất, pha chế, nhập khẩu đã lưu thông trên thị trường trước ngày 15 tháng 12 năm 2018 thì tiếp tục được lưu thông trên thị trường cho đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2020.
 
 
Huệ Anh - CC TCĐLCL Bạc Liêu.

Số lượt người xem: 564 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày