SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
5
1
6
0
4
Phổ biến giáo dục pháp luật Thứ Bảy, 14/07/2018, 10:10

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Chính phủ đã ban hành Nghị định 78/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

(Nguồn: Internet).
Nghị định số 78/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nội dung như sau:
(1)- Bổ sung yêu cầu chung trong xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (Điều 2a): Về xây dựng tiêu chuẩn, phải có sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý, hội, hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ, người tiêu dùng, chuyên gia liên quan; tuân thủ nguyên tắc làm việc đồng thuận trên cơ sở thảo luận, góp ý kiến công khai, dân chủ. Về xây dựng quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP) phải bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, phù hợp với Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên ký kết, tham gia; các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt kế hoạch xây dựng QCVN, QCĐP thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại các Điều 29, 60, 61 Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, sau khi có ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống; Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm góp ý đối với kế hoạch xây dựng QCVN, QCĐP trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn đề nghị của cơ quan xây dựng kế hoạch.
(2)- Sửa đổi, bổ sung kinh phí xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (Điều 3): Các bộ, ngành khi sử dụng kinh phí lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ hằng năm để xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia, thì xem xét ưu tiên cho các tổ chức khoa học và công nghệ, hội, hiệp hội, doanh nghiệp chủ trì xây dựng. Trường hợp tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí của mình nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, hỗ trợ nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật được hưởng ưu đãi về thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định của Luật khoa học và công nghệ. 
(3)- Bổ sung trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh về công bố tiêu chuẩn áp dụng (Điều 24): Nội dung tiêu chuẩn công bố áp dụng phải bảo đảm an toàn, vệ sinh, môi trường, sức khỏe con người và tài sản; không trái với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
(4)- Bên cạnh đó, một số nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 78/2018/NĐ-CP như: Bổ sung xây dựng, thẩm định, công bố tiêu chuẩn quốc gia (Điều 4a); sửa đổi hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn quốc gia (Điều 5); sửa đổi trách nhiệm xây dựng, thẩm định, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (Điều 9); sửa đổi hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật (Điều 10); sửa đổi phân công trách nhiệm xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (Điều 23); bãi bỏ các quy định về tổ chức đánh giá sự phù hợp quy định tổ chức chứng nhận sự phù hợp (Điều 16), tổ chức công nhận (Điều 17), chỉ định tổ chức thực hiện thử nghiệm, hiệu chuẩn, giám định phục vụ mục đích quản lý chuyên ngành (Điều 18).
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.
Xem chi tiết:
Đức Minh - CC TCĐLCL Bạc Liêu
 

Số lượt người xem: 355 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày