SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
5
1
5
9
9
Phổ biến giáo dục pháp luật Thứ Ba, 31/07/2018, 09:45

Hướng dẫn việc tư vấn, đánh giá, đào tạo theo TCVN ISO 9001:2015

Thực hiện quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 4, Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn số 1907/BKHCN -TĐC ngày 25 tháng 6 năm 2018 gửi các tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập, tổ chức chứng nhận, cơ sở đào tạo đã được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn, đánh giá đào tạo hướng dẫn việc tư vấn, đánh giá, đào tạo theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, cụ thể như sau:

(1)- Đối với các tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập, tổ chức chứng nhận
- Đối với các tổ chức, chuyên gia được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn, đánh giá, thẻ chuyên gia tư vấn, đánh giá theo quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN: Thực hiện tư vấn, đánh giá theo phiên bản TCVN ISO 9001:2015 theo thời hạn hiệu lực của Giấy xác nhận, thẻ chuyên gia đã cấp. Các tổ chức, chuyên gia phải cập nhật, bổ sung thông tin đáp ứng yêu cầu của phiên bản TCVN ISO 9001:2015. Kết quả cập nhật theo TCVN ISO 9001:2015, báo cáo về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trước ngày 15 tháng 9 năm 2018 để phục vụ công tác quản lý. Sau khi Giấy xác nhận hết thời hạn hiệu lực, các tổ chức, chuyên gia lập hồ sơ đăng ký cấp lại theo quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN.
- Đối với các tổ chức, chuyên gia đăng ký cấp mới Giấy xác nhận, thẻ chuyên gia: Cập nhật, bổ sung kiến thức về phiên bản TCVN ISO 9001:2015 cho chuyên gia và đăng ký theo quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN.
(2)- Đối với các cơ sở đào tạo
- Đối với các cơ sở đào tạo đã được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện đào tạo theo quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN: Thực hiện đào tạo theo phiên bản TCVN ISO 9001:2015 theo thời hạn hiệu lực của Giấy xác nhận đã cấp. Các cơ sở đào tạo cần xây dựng, phê duyệt kế hoạch, chương trình đào tạo theo phiên bản TCVN ISO 9001:2015 và cập nhật, bổ sung thông tin đáp ứng yêu cầu của phiên bản TCVN ISO 9001:2015 cho các giảng viên đào tạo. Kết quả cập nhật theo TCVN ISO 9001:2015, báo cáo về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trước ngày 15 tháng 9 năm 2018 để phục vụ công tác quản lý. Sau khi Giấy xác nhận kết thời gian hiệu lực, các cơ sở đào tạo lập hồ sơ đăng ký cấp lại theo quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN.
- Đối với các cơ sở đào tạo đăng ký cấp mới Giấy xác nhận: Xây dựng, phê duyệt kế hoạch, chương trình đào tạo theo TCVN ISO 9001:2015 và cập nhật, bổ sung kiến thức về phiên bản TCVN ISO 9001:2015 cho các giảng viên đào tạo và đăng ký theo quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN.
 
Xem chi tiết:
 
Huệ Anh - CC TCĐLCL Bạc Liêu.
 

Số lượt người xem: 416 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày