SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
5
1
5
9
4
Phổ biến giáo dục pháp luật Thứ Bảy, 15/09/2018, 14:15

Sửa đổi, bổ sung một số quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 09/2018/TT-BKHCN ngày 01 tháng 7 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 09 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ô xy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Hình. Hàng hóa nguy hiểm (Nguồn: Internet).
Thông tư số 09/2018/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số nội dung như sau:
(1)- Sửa đổi Điểm l, Khoản 1, Điều 4: “Phương án làm sạch thiết bị và thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường sau khi kết thúc việc vận chuyển hàng nguy hiểm có chữ ký, đóng dấu xác nhận của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm theo quy định tại Mẫu 3. PALSTB Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này”.
(2)- Thay thế Mẫu 3. PALSTB bằng Mẫu 3. PALSTB Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
(3)- Bãi bỏ một số quy định như:
- Bãi bỏ Điểm i, Khoản 1, Điều 4 quy định về “Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc Phiếu kết quả thử nghiệm, kết quả kiểm định đối với vật liệu bao gói, phương tiện chứa hàng nguy hiểm”.
- Bãi bỏ Điểm b, Khoản 2, Điều 6 quy định về “Báo cáo hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm đối với khối lượng đã thực hiện theo Giấy phép vận chuyển đã được cấp”.
- Bãi bỏ Mục 5, Mẫu 6. BCHĐVC Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này về “Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong vận chuyển hàng nguy hiểm trong kỳ báo cáo:...”.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2018.
Xem chi tiết:
Đức Minh - CC TCĐLCL Bạc Liêu.

 


Số lượt người xem: 379 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày