SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
3
9
3
1
Phổ biến giáo dục pháp luật Thứ Tư, 12/09/2018, 08:45

Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2018 quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.

Hình. Sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm
quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải(Nguồn: Internet)
Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT quy định nguyên tắc quản lý danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn và mã hàng hóa (HS) với tổng số 194 loại thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải. Cụ thể như sau:
1. Nguyên tắc quản lý danh mục sản phẩm, hàng hóa
- Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải chứng nhận trước khi thông quan (đối với nhập khẩu) và trước khi đưa ra thị trường (đối với sản xuất, lắp ráp) gồm 31 loại sản phẩm, hàng hóa như sau:
TT
Tên/nhóm sản phẩm, hàng hóa
Số lượng loại                    sản phẩm, hàng hóa
Ghi chú
I
Lĩnh vực phương tiện giao thông đường bộ
 
 
A
Ô tô, rơ moóc và sơ mi rơ moóc
15 loại
 
B
Xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện và xe đạp máy
01 loại
 
C
Xe máy chuyên dùng
11 loại
 
II
Lĩnh vực đường sắt
04loại
 
Đối với 31 loại sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục này, nếu nhập khẩu phải được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng trước khi thông quan. Đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất, lắp ráp trong nước phải được chứng nhận, công bố phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng trước khi đưa ra thị trường.
- Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải chứng nhận hoặc công bố hợp chuẩn hợp quy gồm 163 loại sản phẩm, hàng hóa như sau:
TT
Tên/nhóm sản phẩm, hàng hóa
Số lượngloại                   sản phẩm, hàng hóa
Ghi chú
I
Lĩnh vực phương tiện giao thông đường bộ, phụ tùng
 
 
A
Ô tô, rơ moóc và sơ mi rơ moóc
20 loại
 
B
Xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện và xe đạp máy
04 loại
 
C
Xe bốn bánh có gắn động cơ
01 loại
 
D
Xe máy chuyên dùng
26 loại
 
E
Phụ tùng
18 loại
 
II
Lĩnh vực phương tiện, thiết bị thăm dò khai thác dầu khí biển
04 loại
 
III
Lĩnh vực biển
04 loại
 
IV
Lĩnh vực phương tiện thủy nội địa
04 loại
 
V
Lĩnh vực hạ tầng thủy nội địa
01 loại
 
VI
Lĩnh vực đường sắt
08 loại
 
VII
 Lĩnh vực sản phẩm công nghiệp dùng trong giao thông vận tải và phương tiện thăm dò khai thác trên biển (không áp dụng đối với sản phẩm dùng cho tàu và phương tiện thăm dò khai thác trên biển tạm nhập tái xuất và mang cờ nước ngoài)
73 loại
 
Đối với 163 loại sản phẩm, hàng hóa nêu trên, nếu nhập khẩu phải có chứng nhận hoặc công bố phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. Thời điểm kiểm tra, chứng nhận được thực hiện sau khi thông quan và trước khi đưa ra thị trường. Đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước phải được chứng nhận hoặc công bố phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng trước khi đưa ra thị trường.
2. Nguyên tắc áp dụng mã hàng hóa (HS)
- Trường hợp sản phẩm, hàng hóa chỉ thể hiện mã HS 4 số thì toàn bộ các mã 8 số thuộc nhóm mã 4 số được áp dụng nếu phù hợp với tên gọi nêu trong Giấy chứng nhận chất lượng.
- Trường hợp sản phẩm, hàng hóa chỉ thể hiện mã HS 6 số thì toàn bộ các mã 8 số thuộc nhóm mã 6 số được áp dụng nếu phù hợp với tên gọi nêu trong Giấy chứng nhận chất lượng.
Việc áp mã số HS và nguyên tắc quản lý theo Thông tư này được xác định từ thời điểm ngày 15 tháng 9 năm 2018: Đối với hàng hóa nhập khẩu là ngày mở tờ khai Hải quan hoặc ngày cập cảng, ngày về đến cửa khẩu Việt Nam; đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất, lắp ráp trong nước là ngày xuất xưởng.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2018 và thay thế Thông tư số 39/2016/TT-BGTVT ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.
 
Xem chi tiết:Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT./.
 
Huệ Anh - CC TCĐLCL Bạc Liêu

Số lượt người xem: 323 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày