SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
3
9
2
1
Phổ biến giáo dục pháp luật Thứ Hai, 12/11/2018, 09:45

Đào tạo “Chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước” tại tỉnh Bạc Liêu

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước và Công văn số 419/BKHCN-TĐC ngày 21 tháng 02 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015. Để các cơ quan, đơn vị xây dựng và áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại tỉnh Bạc Liêu nắm được những thay đổi cơ bản giữa TCVN ISO 9001:2008 và TCVN ISO 9001:2015; những yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015 cũng như việc cập nhật và chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Được sự cho phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, trong 02 ngày, từ ngày 08 đến ngày 09 tháng 11 năm 2018 tại Hội trường tầng 2, Nhà khách Số 01 Hùng Vương, Sở Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu phối hợp với Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức khóa đào tạo Chuyển đổi HTQLCL từ Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước” tại tỉnh Bạc Liêu.
Hình 1. Ô. Huỳnh Hùng Dũng - Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc (Nguồn: P. QLTCCL)
Đến dự và phát biểu khai mạc khóa đào tạo có ông Huỳnh Hùng Dũng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ. Tại khóa học, các học viên (đại diện các cơ quan, đơn vị xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại tỉnh Bạc Liêu)đã được giảng viên - Ông Đặng Kim Lợi, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cung cấp tài liệu, thông tin, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cơ bản về chuyển đổi HTQLCL từ Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước thông qua 03 chuyên đề như sau:
Phần 1. Tổng quan về quản lý chất lượng
(1). Tổng quan về chất lượng, quản lý chất lượng, HTQLCL trong cơ quan hành chính nhà nước.
(2). Giới thiệu các nguyên tắc quản lý chất lượng và chu trình PDCA.
(3). Giới thiệu các văn bản liên quan đến việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9000 tại các cơ quan hành chính nhà nước.
Phần 2. Giới thiệu tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
(1). Những thay đổi của tiêu chuẩn quốc gia TCVNISO 9001:2015.
(2). Phân tích cơ sở và thuật ngữ mới trong TCVN ISO 9001:2015.
(3). So sánh các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và TCVN ISO 9001:2008 - Những thay đổi cơ bản.
(4). Phân tích và diễn giải các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.
(5). Yêu cầu về hệ thống tài liệu/hồ sơ trong tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.
Phần 3. Cập nhật và chuyển đổi HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 tại các CQHCNN
(1). HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
(2). Các bước cập nhậtchuyển đổiHTQLCL theo tiêu chuẩn quốc giaTCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015:
- Xây dựng các loại tài liệu mới theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
- Cập nhật và chuyển đổi các tài liệu HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015:
- Áp dụng và duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
- Công bố lại HTQLCL phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
(3). Thực hành cập nhật và chuyển đổi các tài liệu HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan hành chính nhà nước.
Hình 2. Quang cảnh khóa đào tạo “Chuyển đổi HTQLCL từ Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước” tại tỉnh Bạc Liêu (Nguồn: P. QLTCCL)
Bên cạnh các nội dung của khóa đào tạo, các học viên còn được trực tiếp tham gia thực hành, làm bài tập theo từng nội dung chuyên đề và cùng nhau trao đổi, thảo luận, đồng thời được giảng viên chia sẻ nhiều vấn đề thực tế, kỹ năng, kinh nghiệm, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến, đánh giá HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan, đơn vị đang công tác.
Kết thúc khóa học, các học viên tham dự đầy đủ nội dung và đạt được các yêu cầu của khóa đào tạo (hoàn thành bài kiểm tra cuối khóa) sẽ được Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ TCĐLCL, Tổng cục TCĐLCL cấp Giấy chứng nhận. Qua khóa đào tạo,các học viên đã được trang bị một số kiến thức quan trọng và cần thiết cho việc chuyển đổi HTQLCL từ Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015, nắm được những thay đổi cơ bản giữa TCVN ISO 9001:2008 và TCVN ISO 9001:2015, những yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015 cũng như cách triển khai cập nhật và chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước tại tỉnh Bạc Liêu. Góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với hệ thống hóa quá trình xử lý công việc hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật. Tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước kiểm soát được quá trình giải quyết công việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà./.
 
Huệ Anh - CC TCĐLCL Bạc Liêu
 

Số lượt người xem: 393 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày