SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
0
8
4
3
8

 Tóm lược quá trình hình thành và phát triển của Sở Khoa học và Công nghệ

 
Tiền thân của Sở KH&CN bắt đầu từ  Ban Khoa học - Kỹ thuật đặt trong Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Minh Hải từ năm 1978. Ngày 23 tháng 9 năm 1979, UBND tỉnh Minh Hải ra Quyết định số 15/QĐ-UB V/v thành lập Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Minh Hải có trụ sở đặt tại số 66 Lê Văn Duyệt, phường 3, thị xã Bạc Liêu.
Năm 1994, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường được thành lập, Ủy ban KHKT được giao thêm chức năng quản lý nhà nước về môi trường nên đổi tên thành Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Minh Hải. Đến đầu năm 1997, cùng với việc tái lập tỉnh Bạc Liêu, Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường được thành lập theo Quyết định số 33/QĐ-UB của UBND tỉnh Bạc Liêu.
Năm 2003, công tác quản lý môi trường được chuyền về Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở KHCN&MT được đổi tên thành Sở Khoa học và Công nghệ.
Từ chỗ chỉ có bốn cán bộ kỹ thuật, đến nay khối Văn phòng Sở KH&CN Bạc Liêu có biên chế 26 người, có 01 tiến sĩ, 09 thạc sĩ và hầu hết có trình độ đại học, đáp ứng được yêu cầu quản lý về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.