SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
0
9
9
0
2
THÔNG BÁO Thứ Năm, 17/05/2018, 09:20

Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bạc Liêu năm 2018 (lần 2)

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

 

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

 

Thực hiện Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 06 tháng 2 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đặt hàng để tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện năm 2018.

 

Thực hiện Công văn số 1908/UBND-KT ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc cho tiếp tục thông báo nộp hồ sơ tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018.

 

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Bạc Liêu thông báo để các đơn vị, cá nhân có đủ năng lực đăng ký tham gia dự tuyển chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN tỉnh Bạc Liêu năm 2018 (Danh mục kèm theo).

 

              1. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn chủ trì: Theo mẫu đăng trên website www.skhcn.baclieu.gov.vn và website www.baclieu.gov.vn gồm:

- Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức chủ trì; Điều lệ hoạt động của tổ chức chủ trì (nếu có điều lệ hoạt động);
- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh;
- Thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh;
- Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh;
- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnhcó xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự;
- Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài, trong đó có kê khai mức lương chuyên gia (trường hợp nhiệm vụ KH&CN có thuê chuyên gia);
- Văn bản xác nhận (nếu có) về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh;
- Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ). Báo giá được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung trước thời điểm họp thẩm định kinh phí (nếu cần);
- Báo cáo tài chính của 02 đến 03 năm gần nhất của tổ chức chủ trì đã nộp các cơ quan quản lý theo quy định;
-Phương án huy động vốn đối ứng đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh phải có vốn đối ứng. Văn bản cụ thể cần có cho từng trường hợp trong phương án huy động vốn đối ứng như sau:
+ Đối với trường hợp sử dụng nguồn vốn tự có: Hồ sơ minh chứng tổ chức chủ trì có thể huy động được nguồn vốn tự có để thực hiện nhiệm vụ.
+ Đối với trường hợp huy động vốn từ các cá nhân/tổ chức hoặc huy động vốn góp của chủ sở hữu: Cam kết pháp lý và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp vốn của các cá nhân/tổ chức/chủ sở hữu cho tổ chức chủ trì để thực hiện nhiệm vụ.
+ Đối với trường hợp vay tổ chức tín dụng: Cam kết cho vay vốn của các tổ chức tín dụng để thực hiện nhiệm vụ hoặc hợp đồng hạn mức tín dụng còn hiệu lực của tổ chức tín dụng đối với tổ chức chủ trì. Trước khi ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ, nếu Tổ thẩm định kinh phí có yêu cầu, tổ chức chủ trì bổ sung Hợp đồng tín dụng cho nhiệm vụ với tổng giá trị hợp đồng tín dụng đảm bảo được vốn đối ứng thực hiện nhiệm vụ;
- Tài liệu liên quan khác, nếu tổ chức đượcgiao trực tiếp thấy cần thiết bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ hoặc đơn vị quản lý cần làm rõ thông tin trong quá trình thẩm định nhiệm vụ.
Tải mẫu hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tải tại đây ; Đề tài nghiên cứu khoa học, xã hội và nhân văn tải tại đây; Dự án sản xuất thử nghiệm tải tại đây.
2.  Cách thức nộp hồ sơ:
- Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp gồm 01 bộ hồ sơ trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu). Các tài liệu quy định trong hồ sơ là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực. Toàn bộ hồ sơ được đóng gói, có đóng dấu niêm phong và bên ngoài ghi rõ:
+ Tên nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018 đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp;
+ Tên, địa chỉ của tổ chức chủ trì, họ và tên chủ nhiệmnhiệm vụ;
+ Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.
- Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nộp trực tiếp tại Văn phòng Sở KH&CN Bạc Liêu trong giờ hành chính hoặc gửi qua bưu điện về Sở KH&CN Bạc Liêu theo địa chỉ: số 07, đường Lê Văn Duyệt, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
3. Thời hạn nộp hồ sơ:
- Đối với hồ sơ tuyển chọn: thời hạn nộp hồ sơ kể từ ngày thông báo được đăng tải đến 16 giờ, ngày 15 tháng 6 năm 2018 (theo dấu đến của Văn thư Sở KH&CN- trường hợp nộp trực tiếp hoặc theo dấu bưu điện - trường hợp gửi qua bưu điện).
- Đối với hồ sơ giao trực tiếp: thời hạn nộp hồ sơ theo thông báo bằng văn bản của Sở KH&CN.
Đề nghị đọc thật kỹ nội dung thông báo.
Thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học, Sở KH&CN Bạc Liêu, điện thoại: 02913 820231 để được hướng dẫn cụ thể.

 

 


Số lượt người xem: 255 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày