SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
1
0
0
8
8
THÔNG BÁO Thứ Sáu, 17/08/2018, 07:50

Thông báo “Đánh giá tình hình thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa”

Thực hiện Công văn số 3357/UBND-KT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc đánh giá tình hình thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Để có đủ thông tin, số liệu tổng hợp tham mưu đến Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá tình hình thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị đến các Sở, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan khẩn trương xây dựng báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ thuộc trách nhiệm quản lý của ngành, địa phương mình phụ trách trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, với các nội dung như sau:
1. Đánh giá về công tác xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa, đánh giá sự phù hợp, về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;
2. Tình hình và kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
3. Nhận xét, đánh giá chung về tình hình chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý; công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa, đánh giá sự phù hợp; công tác phối hợp trong thanh tra, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa; công tác về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;
4. Những vấn đề vướng mắc, khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai 02 luật và đề xuất, kiến nghị.
Báo cáo đánh giá của các Sở, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan (văn bản và file word) xin vui lòng gửi về Sở Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu trước ngày 21 tháng 8 năm 2018, theo địa chỉ:
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bạc Liêu
Số 8 Lê Văn Duyệt, Phường 3, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
ĐT: 02913.820667; Fax: 02913.820668; Email: cctdcbaclieu@gmail.com.
 
Xem chi tiết:
 
Chị cục TCĐLCL Bạc Liêu.

Số lượt người xem: 693 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày