SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
6
2
0
7
0
THÔNG BÁO Thứ Năm, 18/10/2018, 08:32
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bạc Liêu năm 2018 (lần 3)  (05/09)
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; Thực hiện Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 06 tháng 2 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và ...
Thông báo thay đổi thời gian họp đánh giá sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018 của tỉnh Bạc Liêu  (22/08)
Chi tiết xem file đính kèm: - Thông báo số 35/TB-HĐST (.pdf); - Thông báo số 36/TB-HĐST (.pdf); Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu
Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc chương trình Khoa học và Công nghệ cấp phục vụ phát triển bền vững Vùng Tây Nam bộ năm 2019.  (22/08)
Xem chi tiết: Thông báo số 03/TB-VPCT của Văn phòng Chương trình Tây Nam bộ ngày 20 tháng 7 năm 2018.
Lịch công tác tuần (19/8/2018 – 23/8/2018) của Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ  (19/08)
Lịch công tác tuần (19/8/2018 – 23/8/2018) của Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
Thông báo họp đánh giá sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018 của tỉnh Bạc Liêu  (17/08)
Chi tiết xem file đính kèm: - Thông báo số 33/TB-HĐST và Thông báo số 34/TB-HĐST (.pdf); - Mẫu bảng điểm tổng hợp (.xls); - Tài liệu hướng dẫn doanh nghiệp viết báo cáo tham dự GTCLQG (.doc); - Tài liệu các tiêu chí GTQLQG (.pdf); - Nghị định số 74/2018/NĐ-CP (.pdf)./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu
Thông báo “Đánh giá tình hình thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa”  (17/08)
Thực hiện Công văn số 3357/UBND-KT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc đánh giá tình hình thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Thông báo về kế hoạch đánh giá sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018 của tỉnh Bạc Liêu  (23/07)
Chi tiết xem file đính kèm: - Thông báo số 28/TB-HĐST (.pdf); - Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN (.pdf); - Thông tư số 07/2012/TT-BKHCN (.pdf); - Nghị định số 74/2018/NĐ-CP (.pdf). Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu
Về việc triển khai Nghị định số 76/2018 NĐ/CP ngày 15/5/2018  (05/07)
Xem chi tiết: - Công văn số 283/SKHCN-QLCN&TTCN ngày 03/7/2018; - Nghị định số 76/2018/NĐ-CP.
Kết luận thanh tra về sở hữu công nghiệp  (04/06)
Kết luận số 05/KL-SKHCN ngày 01/6/2018
Mời tham dự khóa đào tạo “đảm bảo đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn” tại tỉnh Bạc Liêu năm 2018  (24/05)
Nhằm giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn (Hàng đóng gói sẵn là hàng hóa được định lượng theo đơn vị đo khối lượng, thể tích, diện tích, chiều dài hoặc số đếm, được đóng gói và ghi định lượng trên nhãn hàng hóa mà không có sự chứng kiến của bên mua) trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu hiểu rõ hơn các quy định về đo ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày