SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
7
1
8
4
7
Tin tức sự kiện Thứ Hai, 08/10/2018, 15:25

Hội thảo công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh, thành phố năm 2018

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TCĐLCL) tại các tỉnh, thành phố trong thời gian tới. Để đánh giá, rút kinh nghiệm một số hoạt động chính trong thời gian qua và hướng dẫn thực hiện các quy định mới về TCĐLCL.

Tổng cục TCĐLCL tổ chức Hội thảo công tác TCĐLCL tỉnh, thành phố năm 2018, vào ngày 03 tháng 8 năm 2018, tại Nhà khách Quốc hội (Nalod)  (số 192 Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).

Tham dự lớp Hội thảo có Ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Ông Trần Văn Vinh, Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Tổng cục TCĐLCL; đại diện Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục TCĐLCL các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu tham dự Hội thảo có ông Huỳnh Hùng Dũng - Phó Giám đốc phụ trách Sở và lãnh đạo, cán bộ Chi cục TCĐLCL.

 

 Hình 1. Ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo (Nguồn: CC TCĐLCL Bạc Liêu)

 

Tại Hội thảo này, các đại biểu đã nghe báo cáo tham luận và chia sẻ những thông tin, kinh nghiệm về công tác TCĐLCL tỉnh, thành phố năm 2018 như sau:

- Báo cáo đánh giá hoạt động TCĐLCL địa phương năm 2017, 6 tháng năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tiếp theo do đại diện Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục TCĐLCL báo cáo.

- Vai trò và vị trí của Chi cục TCĐLCL trong công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa và ISO hành chính công tại địa phương do đại diện Vụ Đánh giá Hợp chuẩn Hợp quy, Tổng cục TCĐLCL trình bày.

- Thực thi quản lý đo lường ở địa phương do đại diện Vụ Đo lường, Tổng cục TCĐLCL báo cáo.

- Thực trạng và định hướng công tác xây dựng áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại địa phương do đại diện Vụ Tiêu chuẩn, Tổng cục TCĐLCL trình bày.

- Công tác khảo sát chất lượng, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương trong tình hình mới do đại diện Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa chia sẻ.

- Triển khai công tác thanh tra chuyên ngành TCĐLCL do Đại diện Vụ Pháp chế - Thanh tra , Tổng cục TCĐLCL thực hiện.

- Đẩy mạnh vai trò thanh tra, kiểm tra, giám sát của các Chi cục TCĐLCL trong bối cảnh thực thi hoạt động tự công bố của các doanh nghiệp do đại diện Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 3, Tổng cục TCĐLCL trình bày.

- Nội dung trọng tâm trong triển khai hoạt động Giải thưởng chất lượng quốc gia tại địa phương trong thời gian tới do đại diện Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam, Tổng cục TCĐLCL triển khai.

- Vai trò và nhiệm vụ của địa phương trong triển khai hoạt động TBT theo Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do đại diện Văn phòng TBT Việt Nam, Tổng cục TCĐLCL trình bày.

 - Triển khai hệ thống đăng ký, cấp, thu hồi mã trực tuyến và định hướng các dịch vụ giá trị gia tăng mới trên nền tảng mã số mã vạch do đại diện Trung tâm mã số mã vạch, Tổng cục TCĐLCL thông tin.

- Chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc do đại diện Trung tâm Chứng nhận Phù hợp, Tổng cục TCĐLCL trình bày.

- Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 1 với các Chi cục TCĐLCL địa phương trong triển khai nhiệm vụ ngành TCĐLCL do đại diện Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 1, Tổng cục TCĐLCL đề xuất.

- Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 2 song hành cùng với các Chi cục TCĐLCL trên địa bàn miền Trung, góp phần khẳng định vai trò phục vụ quản lý nhà nước về TCĐLCL tại địa phương do Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 2, Tổng cục TCĐLCL chia sẻ.

- Kết quả triển khai quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ theo Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN của Chi cục TCĐLCL Bà Rịa - Vũng Tàu do đại diện Chi cục TCĐLCL Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo.

- Triển khai thực hiện cơ chế 1 cửa quốc gia trong kiểm tra chất lượng nhập khẩu của Chi cục TCĐLCL Đồng Nai do đại diện Chi cục TCĐLCL Đồng Nai chia sẻ.

- Công tác quản lý tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật tại địa phương do đại diện Chi cục TCĐLCL Hà Nội báo cáo.

- Triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg về xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại Bình Dương do đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương báo cáo.

- Tham luận về kinh nghiệm triển khai dự án năng suất chất lượng tại địa phương - Kết quả và kinh nghiệm triển khai do đại diện Chi cục TCĐLCL Lâm Đồng chia sẻ.

- Sơ kết giữa kỳ giai đoạn II (2016 - 2020) Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” do đại diện Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục TCĐLCL báo cáo.

Cũng trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu đã có dịp trao đổi, thảo luận, chia sẽ kinh nghiệm về quản lý/công tác TCĐLCL tại địa phương, nêu khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị,... để khắc phục những hạn chế mà trong quá trình quản lý/công tác TCĐLCL tại địa phương cần phải giải quyết.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của hoạt động TCĐLCL trong hệ thống Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Theo đó, hoạt động TCĐLCL hiện nay có 03 Luật cùng hàng loạt các Nghị định, văn bản làm cơ sở triển khai chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, đặc biệt là các Quyết định: Quyết định số 45/2002/QĐ-TTg về Mã số mã vạch năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ giúp cho doanh nghiệp quản lý tốt về hàng hóa, chất lượng sản phẩm hàng hóa như như truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa; Quyết định 712/QĐ-TTg năm 2010 về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho doanh nghiệp đến năm 2020; Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg năm 2017 về hoạt động TBT. Đây là các Quyết định hết sức quan trọng đề cập tới vai trò của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục TCĐLCL trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Qua đó, góp phần năng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Những nhiệm vụ quan trọng này được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ mà trực tiếp là Tổng cục TCĐLCL tham mưu thực hiện. Quyết định 19/2014/QĐ-TTg năm 2014 về áp dụng ISO 9001 trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Trong đó, thể hiện rõ vai trò của Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục TCĐLCL trong việc giám sát, hướng dẫn thực hiện tiêu chí về cải cách hành chính. Như vậy, có thể thấy, hoạt động TCĐLCL đã và đang gắn chặt với đời sống, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 

Hình 2. Ông Trần Văn Vinh, Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL phát biểu định hướng hoạt động TCĐLCL tại các tỉnh, thành phố trong thời gian tới (Nguồn: CC TCĐLCL Bạc Liêu).

Tại Hội thảo, nhiều vấn đề quan trọng được các Chi cục TCĐLCL đặt ra đối với lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ và Tổng cục TCĐLCL liên quan đến công tác tổ chức bộ máy; hoạt động Giải thưởng chất lượng quốc gia; công tác lấy mẫu trong kiểm tra và khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa; công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; kinh phí chuyển đổi ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015;... của Chi cục trong thời gian tới. Trong đó, vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy được các Chi cục quan tâm nhiều.

Kết luận Hội thảo, Lãnh đạo Bộ và Tổng cục định hướng các Chi cục cần phát huy vai trò, vị trí, chức năng về TCĐLCL nhiều hơn. Qua đó, để lãnh đạo địa phương, các sở ngành, cộng đồng xã hội thấy được vai trò của công tác TCĐLCL nói riêng và khoa học và công nghệ nói chung có ảnh hưởng, tác động, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Về công tác liên quan đến tổ chức bộ máy, Bộ và Tổng cục xem xét có văn bản gởi lãnh đạo địa phương để phối hợp triển khai tốt trong thời gian tới đảm bảo thực hiện đúng định hướng của Đảng và quy định của văn bản quy phạm pháp luật./.

 

Lâm Thùy Mỵ - TT KT TCĐLCL Bạc Liêu.

 

 


Số lượt người xem: 988 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày